Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Veilig gebruik werktuigen voor verticaal transport (BRANCHEAFSPRAAK)

Het verticaal transport van materialen kan risico’s veroorzaken doordat de lasten uit het transportmiddel vallen, het transportmiddel breekt of personen geraakt worden door het transportmiddel of de last die daar mee wordt verplaatst. Om gevaren van het gebruik van verticale transportmiddelen uit te sluiten zijn de navolgende afspraken op brancheniveau gemaakt.

Medewerkers die verticale transportmiddelen gebruiken zijn daarvoor opgeleid of geïnstrueerd. Hiervoor gelden de volgende afspraken:

 • Hijswerktuigen worden alleen bediend door aangewezen medewerkers die hiervoor voldoende zijn opgeleid en geïnstrueerd. In deze instructie is tenminste aandacht besteed aan bescherming van omstanders, de wijze van bevestiging van de last, controle op deugdelijkheid en bevestiging van hijsbanden/hijskettingen.
 • Hangende lasten worden niet over personen heen getransporteerd.
 • Voor werkzaamheden waarbij niet vermijdbaar is dat over personen heen gehesen wordt en voor werkzaamheden waarbij transportmiddelen in elkaars bereik werken, zijn aan de hand van een nadere risico-inventarisatie voorzieningen getroffen die voorkomen dat schade of letsel ontstaat bij de bediener of omstanders. Indien dit technisch niet uitvoerbaar is zijn veiligheidsprotocollen opgesteld die de veiligheid waarborgen.
 • Hijsinstallaties, liften of andere transportsystemen uitsluitend bedoeld voor goederentransport, worden nooit gebruikt voor personentransport. Dit verbod op personentransport is door middel van een duidelijk opschrift zichtbaar op deze middelen.
 • Er is vastgelegd welke hijsmiddelen, hulpmiddelen en hijsgereedschappen voor welke lasten toegepast kunnen worden.
 • Hijsmiddelen die achtergelaten worden door leveranciers worden niet hergebruikt, tenzij door keuring is vastgesteld dat deze geschikt zijn.
 • Alle hijsmiddelen en daarbij gebruikte hulpmiddelen (hijskettingen, hijsbanden, e.d.) worden periodiek (volgens opgave fabrikant / leverancier) door een erkende instantie of deskundig persoon gekeurd. Tussentijds wordt door gebruiker of door een aangewezen andere medewerker visuele inspecties uitgevoerd om op gebreken te controleren. Dit gebeurt door personen met voldoende relevante deskundigheid.
 • Periodiek wordt een veiligheidsronde gedaan om te controleren of op veilige wijze gebruik gemaakt wordt van hijswerktuigen. (zie praktijkvoorbeelden voor een rondgang-checklijst). Hoe vaak een ronde gemaakt wordt is afhankelijk van de aard en omvang van de risico’s en geconstateerde afwijkingen.

Deze afspraken vormen (deels) een aanvulling op wettelijke verplichtingen. Uiteraard dient ieder bedrijf ook te voldoen aan de overige wettelijke vereisten zoals onder andere omschreven in Arbobesluit art. 7.18.

Goede praktijken bij deze richtlijn

Print dit artikelE-mail dit artikel

Relatie met wet

Arbobesluit art.7.18 en art. 7.6

Veilig gebruik werktuigen voor verticaal transport (BRANCHEAFSPRAAK)

Het verticaal transport van materialen kan risico’s veroorzaken doordat de lasten uit het transportmiddel vallen, het transportmiddel breekt of personen geraakt worden door het transportmiddel of de last die daar mee wordt verplaatst. Om gevaren van het gebruik van verticale transportmiddelen uit te sluiten zijn de navolgende afspraken op brancheniveau gemaakt.

Medewerkers die verticale transportmiddelen gebruiken zijn daarvoor opgeleid of geïnstrueerd. Hiervoor gelden de volgende afspraken:

 • Hijswerktuigen worden alleen bediend door aangewezen medewerkers die hiervoor voldoende zijn opgeleid en geïnstrueerd. In deze instructie is tenminste aandacht besteed aan bescherming van omstanders, de wijze van bevestiging van de last, controle op deugdelijkheid en bevestiging van hijsbanden/hijskettingen.
 • Hangende lasten worden niet over personen heen getransporteerd.
 • Voor werkzaamheden waarbij niet vermijdbaar is dat over personen heen gehesen wordt en voor werkzaamheden waarbij transportmiddelen in elkaars bereik werken, zijn aan de hand van een nadere risico-inventarisatie voorzieningen getroffen die voorkomen dat schade of letsel ontstaat bij de bediener of omstanders. Indien dit technisch niet uitvoerbaar is zijn veiligheidsprotocollen opgesteld die de veiligheid waarborgen.
 • Hijsinstallaties, liften of andere transportsystemen uitsluitend bedoeld voor goederentransport, worden nooit gebruikt voor personentransport. Dit verbod op personentransport is door middel van een duidelijk opschrift zichtbaar op deze middelen.
 • Er is vastgelegd welke hijsmiddelen, hulpmiddelen en hijsgereedschappen voor welke lasten toegepast kunnen worden.
 • Hijsmiddelen die achtergelaten worden door leveranciers worden niet hergebruikt, tenzij door keuring is vastgesteld dat deze geschikt zijn.
 • Alle hijsmiddelen en daarbij gebruikte hulpmiddelen (hijskettingen, hijsbanden, e.d.) worden periodiek (volgens opgave fabrikant / leverancier) door een erkende instantie of deskundig persoon gekeurd. Tussentijds wordt door gebruiker of door een aangewezen andere medewerker visuele inspecties uitgevoerd om op gebreken te controleren. Dit gebeurt door personen met voldoende relevante deskundigheid.
 • Periodiek wordt een veiligheidsronde gedaan om te controleren of op veilige wijze gebruik gemaakt wordt van hijswerktuigen. (zie praktijkvoorbeelden voor een rondgang-checklijst). Hoe vaak een ronde gemaakt wordt is afhankelijk van de aard en omvang van de risico’s en geconstateerde afwijkingen.

Deze afspraken vormen (deels) een aanvulling op wettelijke verplichtingen. Uiteraard dient ieder bedrijf ook te voldoen aan de overige wettelijke vereisten zoals onder andere omschreven in Arbobesluit art. 7.18.

Goede praktijken bij deze richtlijn