Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Opleiding veilig gebruik mobiele arbeidsmiddelen (BRANCHEAFSPRAAK)

Iedereen die een aangedreven transportmiddel gebruikt moet voldoende op de hoogte zijn van:

 • de werking van de bediening van de machine
 • de veiligheidsrisico's en gezondheidsrisico's die aan het gebruik verbonden kunnen zijn en
 • de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen en toe te passen veiligheidsvoorzieningen om de risico's te voorkomen of te beperken.

Om dit te garanderen is opleiding en instructie vereist. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in:

Categorie A: de transportmiddelen waar op meegereden wordt zoals de heftruck/reachtruck

Categorie B: de transportmiddelen waarbij meegelopen wordt (palletwagens).

Let op: in 2019 zullen binnen de Technische Groothandel nieuwe branche-afspraken gemaakt worden over opleidingen. Per 1 januari stopt CCV-CBR met examinering en erkenning van opleiders. Tot wij nieuwe afspraken hebben gemaakt gelden de beginselen zoals hier aangegeven.

Voor het mogen bedienen van alle aangedreven arbeidsmiddelen is tenminste een opleiding gevolgd van 2 dagen voor de categorie A en 1 dag voor categorie B. Die opleiding is afgesloten met een vaardigheidstoets. Daarin wordt zowel getoetst of de kennis over het gebruik van het arbeidsmiddel toereikend is als ook of betrokkene voldoende in staat is het arbeidsmiddel in praktische zin te bedienen. In die opleiding komen tenminste aan de orde:

 • de werking van de bedieningsmiddelen en het kunnen bedienen daarvan
 • de werking van de veiligheidsvoorzieningen en het kunnen toepassen daarvan.
 • de in acht te nemen grenzen wat betreft belasting van het transportmiddel inclusief het gebruik van opzetstukken en andere hulpmiddelen die van invloed zijn op de maximum belastbaarheid en rijsnelheid.
 • praktische oefening van lastbehandeling en rijvaardigheid
 • de in acht te nemen bedrijfsregels en verkeersreglement, waaronder de maximumsnelheden onder verschillende omstandigheden.
 • vereisten wat betreft controle en onderhoud door de gebruiker
 • veilig achterlaten van het transportmiddel
 • de risico's van lichaamstrillingen en de beschermende maatregelen waaronder de invloed van rijsnelheid en ondergrond op de belasting.
 • voorkomen van fysieke belasting (ergonomie)
 • stellingveiligheid (w.o. maximale belastbaarheid en beschadiging)
 • veiligheidsmaatregelen bij ont-/beladen van vrachtauto's

De opleidingen worden minimaal 1x per 5 jaar herhaald. In overleg met de ondernemingsraad of PVT wordt vastgesteld welke tussentijdse herhalingstrainingen vereist zijn.

De opleiding en training worden door een externe instantie verzorgd die hiervoor een certificaat verstrekt waarin de persoon wordt geïdentificeerd en de datum van afronding wordt aangegeven. De opleider garandeert bij afgifte van het certificaat dat de opleiding voldoet aan de eisen zoals hierboven benoemd en de toetsingscriteria die door CCV zijn gesteld.

Let op: in 2019 zullen binnen de Technische Groothandel nieuwe branche-afspraken gemaakt worden over opleidingen. Per 1 januari stopt CCV-CBR met examinering en erkenning van opleiders. Tot wij nieuwe afspraken hebben gemaakt gelden de beginselen zoals hier aangegeven.

Eisen aan heftruck/reachtruck opleiding:
Theorie eisen vakbekwaamheid volgens CCV

Praktijk vaardigheidseisen heftruck/reachtruck volgens CCV

Een interne opleiding is ook mogelijk mits deze aantoonbaar aan dezelfde criteria voldoet.

Goede praktijken bij deze richtlijn

Print dit artikelE-mail dit artikel

Opleiding veilig gebruik mobiele arbeidsmiddelen (BRANCHEAFSPRAAK)

Iedereen die een aangedreven transportmiddel gebruikt moet voldoende op de hoogte zijn van:

 • de werking van de bediening van de machine
 • de veiligheidsrisico's en gezondheidsrisico's die aan het gebruik verbonden kunnen zijn en
 • de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen en toe te passen veiligheidsvoorzieningen om de risico's te voorkomen of te beperken.

Om dit te garanderen is opleiding en instructie vereist. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in:

Categorie A: de transportmiddelen waar op meegereden wordt zoals de heftruck/reachtruck

Categorie B: de transportmiddelen waarbij meegelopen wordt (palletwagens).

Let op: in 2019 zullen binnen de Technische Groothandel nieuwe branche-afspraken gemaakt worden over opleidingen. Per 1 januari stopt CCV-CBR met examinering en erkenning van opleiders. Tot wij nieuwe afspraken hebben gemaakt gelden de beginselen zoals hier aangegeven.

Voor het mogen bedienen van alle aangedreven arbeidsmiddelen is tenminste een opleiding gevolgd van 2 dagen voor de categorie A en 1 dag voor categorie B. Die opleiding is afgesloten met een vaardigheidstoets. Daarin wordt zowel getoetst of de kennis over het gebruik van het arbeidsmiddel toereikend is als ook of betrokkene voldoende in staat is het arbeidsmiddel in praktische zin te bedienen. In die opleiding komen tenminste aan de orde:

 • de werking van de bedieningsmiddelen en het kunnen bedienen daarvan
 • de werking van de veiligheidsvoorzieningen en het kunnen toepassen daarvan.
 • de in acht te nemen grenzen wat betreft belasting van het transportmiddel inclusief het gebruik van opzetstukken en andere hulpmiddelen die van invloed zijn op de maximum belastbaarheid en rijsnelheid.
 • praktische oefening van lastbehandeling en rijvaardigheid
 • de in acht te nemen bedrijfsregels en verkeersreglement, waaronder de maximumsnelheden onder verschillende omstandigheden.
 • vereisten wat betreft controle en onderhoud door de gebruiker
 • veilig achterlaten van het transportmiddel
 • de risico's van lichaamstrillingen en de beschermende maatregelen waaronder de invloed van rijsnelheid en ondergrond op de belasting.
 • voorkomen van fysieke belasting (ergonomie)
 • stellingveiligheid (w.o. maximale belastbaarheid en beschadiging)
 • veiligheidsmaatregelen bij ont-/beladen van vrachtauto's

De opleidingen worden minimaal 1x per 5 jaar herhaald. In overleg met de ondernemingsraad of PVT wordt vastgesteld welke tussentijdse herhalingstrainingen vereist zijn.

De opleiding en training worden door een externe instantie verzorgd die hiervoor een certificaat verstrekt waarin de persoon wordt geïdentificeerd en de datum van afronding wordt aangegeven. De opleider garandeert bij afgifte van het certificaat dat de opleiding voldoet aan de eisen zoals hierboven benoemd en de toetsingscriteria die door CCV zijn gesteld.

Let op: in 2019 zullen binnen de Technische Groothandel nieuwe branche-afspraken gemaakt worden over opleidingen. Per 1 januari stopt CCV-CBR met examinering en erkenning van opleiders. Tot wij nieuwe afspraken hebben gemaakt gelden de beginselen zoals hier aangegeven.

Eisen aan heftruck/reachtruck opleiding:
Theorie eisen vakbekwaamheid volgens CCV

Praktijk vaardigheidseisen heftruck/reachtruck volgens CCV

Een interne opleiding is ook mogelijk mits deze aantoonbaar aan dezelfde criteria voldoet.

Goede praktijken bij deze richtlijn