Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Achtergrondinformatie

Waarom deze Arbocatalogus

De Arbowetgeving schrijft steeds minder in detail voor. Werkgevers en werknemers hebben dus meer verantwoordelijkheid en speelruimte gekregen om concreet te maken hoe veilig en gezond werken in de sector bereikt moet worden.

Werkgeversorganisaties en vakbonden hebben de taak gekregen om dit te regelen in een Arbocatalogus. Als er geen Arbocatalogus is, moet iedere werkgever zelf bepalen hoe de naleving van de wet bereikt wordt. De Arbeidsinspectie/Inspectie SZW houdt daar toezicht op en zal bepalen of de werkgever volgens de stand van de techniek de zaken in orde heeft.

CAO-partijen in de Technische Groothandel hebben daarom besloten deze Arbocatalogus te ontwikkelen. Daarmee schep je duidelijkheid en help je werkgevers en werknemers om de arbeidsomstandigheden op een goed peil te houden. Overigens is dit een 'minimum' waar je aan moet voldoen. Als uw onderneming zelf betere oplossingen heeft gevonden of strengere richtlijnen hanteert, dan moet dat vooral ook zo blijven. U bent dan een koploper en we hopen dat velen u op dat pad zullen volgen. In de Arbocatalogus is rekening gehouden met wat haalbaar is in de sector. Dat moet dus passen voor alle bedrijven in de sector. We streven er naar om het niveau verder te ontwikkelen.

Nog niet alle Arbo-risico's worden behandeld in deze Arbocatalogus. We zijn gestart met de belangrijkste risico's die er in de sector voorkomen én waarover duidelijkheid gewenst was. Deze zijn door CAO-partijen gekozen na raadpleging van klankbordgroepen en deskundigen. We streven er naar in de komende jaren de Arbocatalogus steeds verder compleet te maken. Uiterlijk begin 2013 willen we de volgende 5 thema's gedekt hebben:

- veilige magazijninrichting

- veilig transport

- fysieke belasting

- bedrijfshulpverlening en calamiteiten

- machineveiligheid

Disclaimer

Uiteraard is aan dit instrument alle denkbare zorg besteed. De activiteiten in de bedrijven in de sector zijn zeer uiteenlopend. Het kan voorkomen dat niet alle risico’s worden gedekt die in uw bedrijf aan de orde zijn en oplossingen in uw situatie niet voldoende bescherming bieden. Ook sluit de inhoud mogelijk niet geheel aan op de omstandigheden in uw bedrijf. U blijft zelf verantwoordelijk voor een juiste naleving van de Arbowet en het toepassen van geschikte maatregelen om risico’s in uw bedrijfsvoering tegen te gaan. Wanneer u zaken tegenkomt die in het instrument niet voldoende aan de orde komen of onduidelijkheden opleveren, schakel dan een Arbo-deskundige of Arbodienst in om daar nadere invulling aan te geven.

De auteurs en organisaties die dit instrument ter beschikking stellen kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor enigerlei schade die voortvloeit uit het gebruik van dit instrument of aan de inhoud van de website.

De samenwerkende organisaties die dit instrument beschikbaar stellen zijn ook niet aansprakelijk voor de inhoud of de betrouwbaarheid van websites waarnaar is doorgelinkt en deze websites vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs hun visie.

Print dit artikelE-mail dit artikel
 • Algemeen
  • Van wie is de Arbocatalogus?
  • Moet ik mij houden aan de inhoud van de Arbocatalogus?
  • Mijn onderwerp staat niet in de Arbocatalogus, wat moet ik doen?
  • Mag ik ook een andere Arbocatalogus gebruiken?
  • Is de Arbeidsinspectie/Inspectie SZW hiermee akkoord?

Achtergrondinformatie

Waarom deze Arbocatalogus

De Arbowetgeving schrijft steeds minder in detail voor. Werkgevers en werknemers hebben dus meer verantwoordelijkheid en speelruimte gekregen om concreet te maken hoe veilig en gezond werken in de sector bereikt moet worden.

Werkgeversorganisaties en vakbonden hebben de taak gekregen om dit te regelen in een Arbocatalogus. Als er geen Arbocatalogus is, moet iedere werkgever zelf bepalen hoe de naleving van de wet bereikt wordt. De Arbeidsinspectie/Inspectie SZW houdt daar toezicht op en zal bepalen of de werkgever volgens de stand van de techniek de zaken in orde heeft.

CAO-partijen in de Technische Groothandel hebben daarom besloten deze Arbocatalogus te ontwikkelen. Daarmee schep je duidelijkheid en help je werkgevers en werknemers om de arbeidsomstandigheden op een goed peil te houden. Overigens is dit een 'minimum' waar je aan moet voldoen. Als uw onderneming zelf betere oplossingen heeft gevonden of strengere richtlijnen hanteert, dan moet dat vooral ook zo blijven. U bent dan een koploper en we hopen dat velen u op dat pad zullen volgen. In de Arbocatalogus is rekening gehouden met wat haalbaar is in de sector. Dat moet dus passen voor alle bedrijven in de sector. We streven er naar om het niveau verder te ontwikkelen.

Nog niet alle Arbo-risico's worden behandeld in deze Arbocatalogus. We zijn gestart met de belangrijkste risico's die er in de sector voorkomen én waarover duidelijkheid gewenst was. Deze zijn door CAO-partijen gekozen na raadpleging van klankbordgroepen en deskundigen. We streven er naar in de komende jaren de Arbocatalogus steeds verder compleet te maken. Uiterlijk begin 2013 willen we de volgende 5 thema's gedekt hebben:

- veilige magazijninrichting

- veilig transport

- fysieke belasting

- bedrijfshulpverlening en calamiteiten

- machineveiligheid

Disclaimer

Uiteraard is aan dit instrument alle denkbare zorg besteed. De activiteiten in de bedrijven in de sector zijn zeer uiteenlopend. Het kan voorkomen dat niet alle risico’s worden gedekt die in uw bedrijf aan de orde zijn en oplossingen in uw situatie niet voldoende bescherming bieden. Ook sluit de inhoud mogelijk niet geheel aan op de omstandigheden in uw bedrijf. U blijft zelf verantwoordelijk voor een juiste naleving van de Arbowet en het toepassen van geschikte maatregelen om risico’s in uw bedrijfsvoering tegen te gaan. Wanneer u zaken tegenkomt die in het instrument niet voldoende aan de orde komen of onduidelijkheden opleveren, schakel dan een Arbo-deskundige of Arbodienst in om daar nadere invulling aan te geven.

De auteurs en organisaties die dit instrument ter beschikking stellen kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor enigerlei schade die voortvloeit uit het gebruik van dit instrument of aan de inhoud van de website.

De samenwerkende organisaties die dit instrument beschikbaar stellen zijn ook niet aansprakelijk voor de inhoud of de betrouwbaarheid van websites waarnaar is doorgelinkt en deze websites vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs hun visie.