Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Achtergrondinformatie

Waarom deze Arbocatalogus

De Arbowetgeving schrijft steeds minder in detail voor. Werkgevers en werknemers hebben dus meer verantwoordelijkheid en speelruimte gekregen om concreet te maken hoe veilig en gezond werken in de sector bereikt moet worden.

Werkgeversorganisaties en vakbonden hebben de taak gekregen om dit te regelen in een Arbocatalogus. Als er geen Arbocatalogus is, moet iedere werkgever zelf bepalen hoe de naleving van de wet bereikt wordt. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) houdt daar toezicht op en zal bepalen of de werkgever volgens de stand van de techniek de zaken in orde heeft.

CAO-partijen in de Technische Groothandel hebben daarom besloten deze Arbocatalogus te ontwikkelen. Daarmee schep je duidelijkheid en help je werkgevers en werknemers om de arbeidsomstandigheden op een goed peil te houden. Overigens is dit een 'minimum' waar je aan moet voldoen. Als uw onderneming zelf betere oplossingen heeft gevonden of strengere richtlijnen hanteert, dan moet dat vooral ook zo blijven. U bent dan een koploper en we hopen dat velen u op dat pad zullen volgen. In de Arbocatalogus is rekening gehouden met wat haalbaar is in de sector. Dat moet dus passen voor alle bedrijven in de sector. We streven er naar om het niveau verder te ontwikkelen.

Niet alle Arbo-risico's worden behandeld in deze Arbocatalogus. Met het netwerk van Preventiemedewerkers en andere betrokkenen zijn de belangrijkste risico’s gekozen die er in de sector voorkomen én waarover duidelijkheid gewenst was. Deze zijn door CAO-partijen gekozen na raadpleging van klankbordgroepen en deskundigen.

 • Veilige magazijninrichting (herzien met positieve toets NLA in 2023)
 • Veilig transporteren (herzien met positieve toets NLA in 2023)
 • Fysieke belasting (herzien in 2023, maar nog geen positieve toets NLA)
 • Bedrijfshulpverlening en calamiteiten (herzien met positieve toets NLA in 2023)

De Branche-afspraken die door NLA positief getoetst zijn moeten als bindend minimum beschouwd worden voor alle werkgevers en werknemers vallend onder cao voor de Technische Groothandel. Naast de Brancheafspraken zijn er tal van Praktijkvoorbeelden gegeven. Die zijn niet getoetst door de NLA en niet bindend tenzij daar specifiek bij is aangegeven dat ze dat wel zijn (herkenbaar aan een ‘!!‘ bij de naam van het Praktijkvoorbeeld).

Disclaimer

Uiteraard is aan dit instrument alle denkbare zorg besteed. De activiteiten in de bedrijven in de sector zijn zeer uiteenlopend. Het kan voorkomen dat niet alle risico’s worden gedekt die in uw bedrijf aan de orde zijn en oplossingen in uw situatie niet voldoende bescherming bieden. Ook sluit de inhoud mogelijk niet geheel aan op de omstandigheden in uw bedrijf. U blijft zelf verantwoordelijk voor een juiste naleving van de Arbowet en het toepassen van geschikte maatregelen om risico’s in uw bedrijfsvoering tegen te gaan. Wanneer u zaken tegenkomt die in het instrument niet voldoende aan de orde komen of onduidelijkheden opleveren, schakel dan een Arbo-deskundige of Arbodienst in om daar nadere invulling aan te geven.

De auteurs en organisaties die dit instrument ter beschikking stellen kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor enigerlei schade die voortvloeit uit het gebruik van dit instrument of aan de inhoud van de website.

De samenwerkende organisaties die dit instrument beschikbaar stellen zijn ook niet aansprakelijk voor de inhoud of de betrouwbaarheid van websites waarnaar is doorgelinkt en deze websites vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs hun visie.

Print dit artikelE-mail dit artikel
 • Algemeen
  • Van wie is de Arbocatalogus?
  • Moet ik mij houden aan de inhoud van de Arbocatalogus?
  • Mijn onderwerp staat niet in de Arbocatalogus, wat moet ik doen?
  • Mag ik ook een andere Arbocatalogus gebruiken?
  • Is de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) hiermee akkoord?

Achtergrondinformatie

Waarom deze Arbocatalogus

De Arbowetgeving schrijft steeds minder in detail voor. Werkgevers en werknemers hebben dus meer verantwoordelijkheid en speelruimte gekregen om concreet te maken hoe veilig en gezond werken in de sector bereikt moet worden.

Werkgeversorganisaties en vakbonden hebben de taak gekregen om dit te regelen in een Arbocatalogus. Als er geen Arbocatalogus is, moet iedere werkgever zelf bepalen hoe de naleving van de wet bereikt wordt. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) houdt daar toezicht op en zal bepalen of de werkgever volgens de stand van de techniek de zaken in orde heeft.

CAO-partijen in de Technische Groothandel hebben daarom besloten deze Arbocatalogus te ontwikkelen. Daarmee schep je duidelijkheid en help je werkgevers en werknemers om de arbeidsomstandigheden op een goed peil te houden. Overigens is dit een 'minimum' waar je aan moet voldoen. Als uw onderneming zelf betere oplossingen heeft gevonden of strengere richtlijnen hanteert, dan moet dat vooral ook zo blijven. U bent dan een koploper en we hopen dat velen u op dat pad zullen volgen. In de Arbocatalogus is rekening gehouden met wat haalbaar is in de sector. Dat moet dus passen voor alle bedrijven in de sector. We streven er naar om het niveau verder te ontwikkelen.

Niet alle Arbo-risico's worden behandeld in deze Arbocatalogus. Met het netwerk van Preventiemedewerkers en andere betrokkenen zijn de belangrijkste risico’s gekozen die er in de sector voorkomen én waarover duidelijkheid gewenst was. Deze zijn door CAO-partijen gekozen na raadpleging van klankbordgroepen en deskundigen.

 • Veilige magazijninrichting (herzien met positieve toets NLA in 2023)
 • Veilig transporteren (herzien met positieve toets NLA in 2023)
 • Fysieke belasting (herzien in 2023, maar nog geen positieve toets NLA)
 • Bedrijfshulpverlening en calamiteiten (herzien met positieve toets NLA in 2023)

De Branche-afspraken die door NLA positief getoetst zijn moeten als bindend minimum beschouwd worden voor alle werkgevers en werknemers vallend onder cao voor de Technische Groothandel. Naast de Brancheafspraken zijn er tal van Praktijkvoorbeelden gegeven. Die zijn niet getoetst door de NLA en niet bindend tenzij daar specifiek bij is aangegeven dat ze dat wel zijn (herkenbaar aan een ‘!!‘ bij de naam van het Praktijkvoorbeeld).

Disclaimer

Uiteraard is aan dit instrument alle denkbare zorg besteed. De activiteiten in de bedrijven in de sector zijn zeer uiteenlopend. Het kan voorkomen dat niet alle risico’s worden gedekt die in uw bedrijf aan de orde zijn en oplossingen in uw situatie niet voldoende bescherming bieden. Ook sluit de inhoud mogelijk niet geheel aan op de omstandigheden in uw bedrijf. U blijft zelf verantwoordelijk voor een juiste naleving van de Arbowet en het toepassen van geschikte maatregelen om risico’s in uw bedrijfsvoering tegen te gaan. Wanneer u zaken tegenkomt die in het instrument niet voldoende aan de orde komen of onduidelijkheden opleveren, schakel dan een Arbo-deskundige of Arbodienst in om daar nadere invulling aan te geven.

De auteurs en organisaties die dit instrument ter beschikking stellen kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor enigerlei schade die voortvloeit uit het gebruik van dit instrument of aan de inhoud van de website.

De samenwerkende organisaties die dit instrument beschikbaar stellen zijn ook niet aansprakelijk voor de inhoud of de betrouwbaarheid van websites waarnaar is doorgelinkt en deze websites vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs hun visie.