Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Veelgestelde vragen

Algemeen

 • Van wie is de Arbocatalogus?

  De Arbocatalogus is van de CAO-partijen in de branche (WTG en vakbonden). Zij hebben...

  De Arbocatalogus is van de CAO-partijen in de branche (WTG en vakbonden). Zij hebben deze laten ontwikkelen en beheren deze ook. Heeft u vragen of opmerkingen over de Arbocatalogus dan kunt u zich richten tot de Arbohelpdesk voor de sector (zie www.arbotechnischegroothandel.nl).

 • Moet ik mij houden aan de inhoud van de Arbocatalogus?

  De brancheafspraken op deze website zijn bindend voor alle bedrijven in de...

  De brancheafspraken op deze website zijn bindend voor alle bedrijven in de branche Technische Groothandel. Dat zijn alle bedrijven die vallen onder de CAO Technische Groothandel. In de praktijkvoorbeelden kunt u uw eigen keuzes maken. Let wel: doet u het op een andere manier die net zo goed of nog beter is, blijf dat vooral ook doen. U moet dit wel goed kunnen uitleggen/aantonen.

 • Mijn onderwerp staat niet in de Arbocatalogus, wat moet ik doen?

  De huidige Arbocatalogus behandelt de risico's die prioriteit hebben gekregen in de...

  De huidige Arbocatalogus behandelt de risico's die prioriteit hebben gekregen in de sector. We streven er naar om steeds meer onderwerpen onder te brengen in de Arbocatalogus Technische Groothandel. Tot dan bepaalt u zelf hoe u invulling geeft aan uw arbobeleid op dit onderwerp. U kunt daarvoor gebruik maken van Arbocatalogi van vergelijkbare sectoren die mogelijk uw onderwerp wel hebben uitgewerkt.

 • Mag ik ook een andere Arbocatalogus gebruiken?

  De Arbocatalogus geldt voor een specifieke sector. Dus valt u onder de CAO van de T...

  De Arbocatalogus geldt voor een specifieke sector. Dus valt u onder de CAO van de Technische Groothandel dan moet u zich aan deze Arbocatalogus houden. Worden onderwerpen niet geregeld in deze Arbocatalogus, dan mag u zelf bepalen hoe u Arbo voor dat onderwerp regelt (uiteraard binnen de wettelijke grenzen). Het is dan handig om naar een Arbocatalogus van vergelijkbare sectoren te kijken. Dat geeft u houvast om te bepalen of u volgens de 'stand van de techniek' werkt.

 • Is de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) hiermee akkoord?

  De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft de inhoud van deze arbocatalogus getoetst in 2...

  De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft de inhoud van deze arbocatalogus getoetst in 2023. Het onderdeel Fysieke Belasting is nog niet positief getoetst, de andere wel en die zijn dus bindend. Bij een eventuele controle in uw bedrijf, zal de inspecteur daarom ook bekijken of u volgens deze arbocatalogus werkt. Zo niet, dan moet u aantonen dat uw maatregelen minstens net zo effectief zijn als de maatregelen die zijn voorgesteld in de Arbocatalogus Technische Groothandel.