Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Bedrijfsregels transportmiddelen en verkeersreglement (BRANCHEAFSPRAAK)

U brengt in kaart of er verkeersbewegingen op het terrein en in de bedrijfsruimtes zijn die risico’s met zich mee brengen. Als dat het geval is bekijkt u of het nodig is om technische maatregelen te nemen en afspraken te maken om het verkeer in goede banen te leiden. Hierin stelt u vast hoe de verkeersroutes en werkruimte gebruikt moeten worden. Voor iedereen is dan duidelijk wat wel en niet geoorloofd is. Dit voorkomt dat medewerkers onnodig risico lopen.

Het bedrijf heeft bedrijfsregels en een verkeersreglement die tenminste
het volgende regelen:

 • Waar niet met voertuigen gereden mag worden;
 • Welke zones vrij gehouden moeten worden (niet parkeren en geen goederen achterlaten);
 • Verplichting tot het melden van onveilige situaties, aanrijdingen en (bijna) ongevallen waarbij voertuigen, transportmiddelen of hijsmiddelen betrokken zijn.
 • Verbod op het gebruiken van transportmiddelen voor activiteiten waarvoor zij niet bedoeld zijn (personentransport, gebruiken van niet goedgekeurde hijsmiddelen, boven maximaal hefvermogen/draagvermogen, dieselvoertuigen zonder adequate nafiltering binnen, privévoertuigen/scooters/fietsen in bedrijfsruimtes, steppen met de palletwagen, enzovoorts).

Als er meerdere heftrucks of andere voertuigen en/of hijsmiddelen gelijktijdig in dezelfde zone worden gebruikt is aanvullend tenminste opgenomen:

 • De indeling en loop-/rijrichting van verkeersroutes en wie met welke voertuigen van deze routes gebruik mogen maken.
 • Verkeersregels/voorrangsregels ook in relatie tot kraanbanen.
 • Maximale rijsnelheden (heftruck maximaal 6 km/uur binnen en 12 km/uur buiten).

Deze regeling wordt in overleg met de ondernemingsraad of PVT vastgesteld of bij het ontbreken daarvan wordt dit gedaan met de belanghebbende medewerkers.

Goede praktijken bij deze richtlijn

Print dit artikelE-mail dit artikel

Meer informatie

NEN EN 1175


Relatie met wet

Arbobesluit art. 7.17c

Bedrijfsregels transportmiddelen en verkeersreglement (BRANCHEAFSPRAAK)

U brengt in kaart of er verkeersbewegingen op het terrein en in de bedrijfsruimtes zijn die risico’s met zich mee brengen. Als dat het geval is bekijkt u of het nodig is om technische maatregelen te nemen en afspraken te maken om het verkeer in goede banen te leiden. Hierin stelt u vast hoe de verkeersroutes en werkruimte gebruikt moeten worden. Voor iedereen is dan duidelijk wat wel en niet geoorloofd is. Dit voorkomt dat medewerkers onnodig risico lopen.

Het bedrijf heeft bedrijfsregels en een verkeersreglement die tenminste
het volgende regelen:

 • Waar niet met voertuigen gereden mag worden;
 • Welke zones vrij gehouden moeten worden (niet parkeren en geen goederen achterlaten);
 • Verplichting tot het melden van onveilige situaties, aanrijdingen en (bijna) ongevallen waarbij voertuigen, transportmiddelen of hijsmiddelen betrokken zijn.
 • Verbod op het gebruiken van transportmiddelen voor activiteiten waarvoor zij niet bedoeld zijn (personentransport, gebruiken van niet goedgekeurde hijsmiddelen, boven maximaal hefvermogen/draagvermogen, dieselvoertuigen zonder adequate nafiltering binnen, privévoertuigen/scooters/fietsen in bedrijfsruimtes, steppen met de palletwagen, enzovoorts).

Als er meerdere heftrucks of andere voertuigen en/of hijsmiddelen gelijktijdig in dezelfde zone worden gebruikt is aanvullend tenminste opgenomen:

 • De indeling en loop-/rijrichting van verkeersroutes en wie met welke voertuigen van deze routes gebruik mogen maken.
 • Verkeersregels/voorrangsregels ook in relatie tot kraanbanen.
 • Maximale rijsnelheden (heftruck maximaal 6 km/uur binnen en 12 km/uur buiten).

Deze regeling wordt in overleg met de ondernemingsraad of PVT vastgesteld of bij het ontbreken daarvan wordt dit gedaan met de belanghebbende medewerkers.

Goede praktijken bij deze richtlijn