Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Calamiteiten: Bedrijfshulpverlening en bedrijfsnoodplan

Het werken in een Technische groothandel is niet zonder risico. Er is vaak sprake van gebruik van interne transportmiddelen, laden en lossen, opslag en handling van zware goederen, bewegende machines en transportinstallaties en opslag van gevaarlijke stoffen. Hierdoor kunnen zich incidenten voordoen zoals deeltjes of stoffen in de ogen, struikelen, vallen, aanrijdingen, snijden aan zaagbladen / (stanley)messen of andere scherpe voorwerpen, beknellingen of instorting van een magazijnstelling. Maar ook brand, gas- of waterlekkage of een andere calamiteit zijn risico’s waar rekening mee gehouden moet worden.

Deze risico’s worden in een goed uitgevoerde RI&E zichtbaar gemaakt. Niet alle risico’s die zich voor doen kunnen worden voorkomen. Honderd procent veiligheid valt nooit te bereiken. Brand of ongevallen zullen altijd een restrisico vormen. Om de gevolgen hiervan te beperken, is het van belang om goed voorbereid te zijn op deze restrisico’s. Dit is te bereiken door te zorgen voor een efficiënt opgezette BHV-organisatie. Dit houdt in:

  • Voldoende bedrijfshulpverleners in aantal en spreiding binnen het bedrijf.
  • Goed opgeleid, waarbij de theoretische kennis regelmatig herhaald en in de praktijk geoefend wordt.
  • Duidelijke afspraken over afhandeling van calamiteiten en ontruimingen, vastgelegd in een bedrijfsnoodplan.
  • Kennis van en controle op de benodigde en aanwezige technische maatregelen voor brandbestrijding en vluchten.

Een BHV-organisatie verzorgt de hulpverlening tot op het moment dat de professionals als brandweer of ambulancedienst de hulpverlening overnemen. In de navolgende brancheafspraken wordt aangegeven welke minimale maatregelen ieder bedrijf in de Technische Groothandel geacht wordt te nemen.

Technische voorzieningen voor brandbestrijding en vluchten zijn beschreven in het onderdeel Veilige Magazijninrichting (onderwerpen Vluchtwegen in het magazijn en Brandveiligheid in het magazijn).

Print dit artikelE-mail dit artikel

Calamiteiten: Bedrijfshulpverlening en bedrijfsnoodplan

Het werken in een Technische groothandel is niet zonder risico. Er is vaak sprake van gebruik van interne transportmiddelen, laden en lossen, opslag en handling van zware goederen, bewegende machines en transportinstallaties en opslag van gevaarlijke stoffen. Hierdoor kunnen zich incidenten voordoen zoals deeltjes of stoffen in de ogen, struikelen, vallen, aanrijdingen, snijden aan zaagbladen / (stanley)messen of andere scherpe voorwerpen, beknellingen of instorting van een magazijnstelling. Maar ook brand, gas- of waterlekkage of een andere calamiteit zijn risico’s waar rekening mee gehouden moet worden.

Deze risico’s worden in een goed uitgevoerde RI&E zichtbaar gemaakt. Niet alle risico’s die zich voor doen kunnen worden voorkomen. Honderd procent veiligheid valt nooit te bereiken. Brand of ongevallen zullen altijd een restrisico vormen. Om de gevolgen hiervan te beperken, is het van belang om goed voorbereid te zijn op deze restrisico’s. Dit is te bereiken door te zorgen voor een efficiënt opgezette BHV-organisatie. Dit houdt in:

  • Voldoende bedrijfshulpverleners in aantal en spreiding binnen het bedrijf.
  • Goed opgeleid, waarbij de theoretische kennis regelmatig herhaald en in de praktijk geoefend wordt.
  • Duidelijke afspraken over afhandeling van calamiteiten en ontruimingen, vastgelegd in een bedrijfsnoodplan.
  • Kennis van en controle op de benodigde en aanwezige technische maatregelen voor brandbestrijding en vluchten.

Een BHV-organisatie verzorgt de hulpverlening tot op het moment dat de professionals als brandweer of ambulancedienst de hulpverlening overnemen. In de navolgende brancheafspraken wordt aangegeven welke minimale maatregelen ieder bedrijf in de Technische Groothandel geacht wordt te nemen.

Technische voorzieningen voor brandbestrijding en vluchten zijn beschreven in het onderdeel Veilige Magazijninrichting (onderwerpen Vluchtwegen in het magazijn en Brandveiligheid in het magazijn).