Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Calamiteiten: Bedrijfshulpverlening en bedrijfsnoodplan

Dit onderdeel is positief getoetst door de Nederlandse Arbeidsinspectie in 2023.

BHV is onderdeel van het arbobeleid gericht op het beperken van schade als er zich noodsituaties zoals brand, verwonding e.d. voordoen. Het is daarmee te beschouwen als sluitstuk: je probeert zo veel als mogelijk risico’s op incidenten, ongevallen of calamiteiten tegen te gaan en voor de resterende risico’s zorg je dat je optimaal bent voorbereid mocht het toch een keer mis gaan. Wat je moet doen hiervoor, dat volgt uit de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). In de RI&E kijk je met welke risico’s er rekening te houden is. Wat BHV betreft geldt ook: voorkomen is beter dan genezen.

Als er betere maatregelen genomen zijn om risico’s tegen te gaan, dan is er een minder zware aanpak nodig voor de BHV-organisatie. Door voorzieningen te treffen (zoals veilige opslag, branddetectie, blusinstallaties, compartimentering, brandvertragende toegangsdeuren en nooduitgangen) kunnen brand- en ongevalsrisico’s worden verminderd. Voor een beschrijving van technische voorzieningen voor brandbestrijding en vluchten zie verder het onderdeel Veilige Magazijninrichting (onderwerpen Vluchtwegen in het magazijn en Brandveiligheid in het magazijn) in deze arbocatalogus.

Het werken in een Technische groothandel is niet zonder risico. Er is sprake van gebruik van interne transportmiddelen, laden en lossen, opslag en handling van zware goederen, bewegende machines en transportinstallaties en opslag van brandbare materialen en gevaarlijke stoffen. Hierdoor kunnen zich incidenten voordoen zoals deeltjes of stoffen in de ogen, struikelen, vallen, aanrijdingen, snijden aan zaagbladen / (stanley)messen of andere scherpe voorwerpen, beknellingen of instorting van een magazijnstelling. Maar ook brand, gas- of waterlekkage of een andere calamiteit (bijv. extreem weer, agressie en geweld, elektrocutie, brand of rook uit de omgeving) zijn risico’s waar rekening mee gehouden moet worden.

Deze risico’s worden in een goed uitgevoerde RI&E zichtbaar gemaakt. Niet alle risico’s die zich voor doen kunnen worden voorkomen. Honderd procent veiligheid valt nooit te bereiken. Brand, ongevallen en andere calamiteiten zullen altijd een restrisico vormen. Om de gevolgen hiervan te beperken, is het van belang om goed voorbereid te zijn op deze restrisico’s. Dit is te bereiken door te zorgen voor een doeltreffend opgezette BHV-organisatie. Dit houdt in:

  • Voldoende bedrijfshulpverleners in aantal en spreiding binnen het bedrijf.
  • Bedrijfshulpverleners zijn bekend met de specifieke risico’s in het bedrijf en opgeleid om daar doeltreffend op te handelen.
  • Goed opgeleid in bedrijfshulpverlening, waarbij de theoretische kennis jaarlijks herhaald wordt en in de praktijk geoefend wordt.
  • Duidelijke afspraken over werkwijzes bij calamiteiten en ontruimingen, vastgelegd in procedures in een bedrijfsnoodplan.
  • Kennis van en controle op de benodigde en aanwezige technische maatregelen voor branddetectie, brandpreventieve voorzieningen, brandbestrijding en ontruiming/vluchten.

Een BHV-organisatie verzorgt de hulpverlening tot op het moment dat de professionals als brandweer of ambulancedienst de hulpverlening overnemen. In de navolgende brancheafspraken wordt aangegeven welke minimale maatregelen ieder bedrijf in de Technische Groothandel geacht wordt te nemen.

NB. Technische voorzieningen voor brandbestrijding en vluchten zijn beschreven in het onderdeel Veilige Magazijninrichting (onderwerpen ‘Vluchtwegen in het magazijn’ en ‘Brandveiligheid in het magazijn’). Zie aldaar.

Print dit artikelE-mail dit artikel

Calamiteiten: Bedrijfshulpverlening en bedrijfsnoodplan

Dit onderdeel is positief getoetst door de Nederlandse Arbeidsinspectie in 2023.

BHV is onderdeel van het arbobeleid gericht op het beperken van schade als er zich noodsituaties zoals brand, verwonding e.d. voordoen. Het is daarmee te beschouwen als sluitstuk: je probeert zo veel als mogelijk risico’s op incidenten, ongevallen of calamiteiten tegen te gaan en voor de resterende risico’s zorg je dat je optimaal bent voorbereid mocht het toch een keer mis gaan. Wat je moet doen hiervoor, dat volgt uit de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). In de RI&E kijk je met welke risico’s er rekening te houden is. Wat BHV betreft geldt ook: voorkomen is beter dan genezen.

Als er betere maatregelen genomen zijn om risico’s tegen te gaan, dan is er een minder zware aanpak nodig voor de BHV-organisatie. Door voorzieningen te treffen (zoals veilige opslag, branddetectie, blusinstallaties, compartimentering, brandvertragende toegangsdeuren en nooduitgangen) kunnen brand- en ongevalsrisico’s worden verminderd. Voor een beschrijving van technische voorzieningen voor brandbestrijding en vluchten zie verder het onderdeel Veilige Magazijninrichting (onderwerpen Vluchtwegen in het magazijn en Brandveiligheid in het magazijn) in deze arbocatalogus.

Het werken in een Technische groothandel is niet zonder risico. Er is sprake van gebruik van interne transportmiddelen, laden en lossen, opslag en handling van zware goederen, bewegende machines en transportinstallaties en opslag van brandbare materialen en gevaarlijke stoffen. Hierdoor kunnen zich incidenten voordoen zoals deeltjes of stoffen in de ogen, struikelen, vallen, aanrijdingen, snijden aan zaagbladen / (stanley)messen of andere scherpe voorwerpen, beknellingen of instorting van een magazijnstelling. Maar ook brand, gas- of waterlekkage of een andere calamiteit (bijv. extreem weer, agressie en geweld, elektrocutie, brand of rook uit de omgeving) zijn risico’s waar rekening mee gehouden moet worden.

Deze risico’s worden in een goed uitgevoerde RI&E zichtbaar gemaakt. Niet alle risico’s die zich voor doen kunnen worden voorkomen. Honderd procent veiligheid valt nooit te bereiken. Brand, ongevallen en andere calamiteiten zullen altijd een restrisico vormen. Om de gevolgen hiervan te beperken, is het van belang om goed voorbereid te zijn op deze restrisico’s. Dit is te bereiken door te zorgen voor een doeltreffend opgezette BHV-organisatie. Dit houdt in:

  • Voldoende bedrijfshulpverleners in aantal en spreiding binnen het bedrijf.
  • Bedrijfshulpverleners zijn bekend met de specifieke risico’s in het bedrijf en opgeleid om daar doeltreffend op te handelen.
  • Goed opgeleid in bedrijfshulpverlening, waarbij de theoretische kennis jaarlijks herhaald wordt en in de praktijk geoefend wordt.
  • Duidelijke afspraken over werkwijzes bij calamiteiten en ontruimingen, vastgelegd in procedures in een bedrijfsnoodplan.
  • Kennis van en controle op de benodigde en aanwezige technische maatregelen voor branddetectie, brandpreventieve voorzieningen, brandbestrijding en ontruiming/vluchten.

Een BHV-organisatie verzorgt de hulpverlening tot op het moment dat de professionals als brandweer of ambulancedienst de hulpverlening overnemen. In de navolgende brancheafspraken wordt aangegeven welke minimale maatregelen ieder bedrijf in de Technische Groothandel geacht wordt te nemen.

NB. Technische voorzieningen voor brandbestrijding en vluchten zijn beschreven in het onderdeel Veilige Magazijninrichting (onderwerpen ‘Vluchtwegen in het magazijn’ en ‘Brandveiligheid in het magazijn’). Zie aldaar.