Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Quickscan en verbeterplan Duwen en Trekken (PRAKTIJKVOORBEELD)

Op basis van de tabel in de Quickscan DUWEN-TREKKEN wordt vastgesteld of er sprake is van een ‘groene’, ‘oranje’ of ‘rode' situatie.

Quickscan DUWEN-TREKKEN TG

 1. Bij een score van rood stelt u een verbeterplan op hoe u binnen 3 maanden
  de omstandigheden waarbinnen de handeling wordt uitgevoerd gaat verbeteren. U kunt hiervoor een keuze maken uit de oplossingen in deze Arbocatalogus, waarbij u op de eerste plaats bekijkt of u de belastende handelingen kunt voorkomen (bronaanpak) en pas als dat niet lukt, wijkt u uit naar oplossingen die de belasting kunnen verminderen.
 2. Bij een score oranje stelt u een verbeterplan op hoe u binnen 1 jaar
  de omstandigheden waarbinnen de handeling wordt uitgevoerd gaat verbeteren. Ook hiervoor hanteert u de bronaanpak: eerst bekijken of het risico helemaal voorkomen kan worden en zo niet dan kunt u bekijken of het verminderd kan worden.

De oplossing kan gezocht worden in een combinatie van technische-
(voorzieningen en hulpmiddelen) en organisatorische zaken (afspraken maken met
leverancier, taken verdelen en het werk anders organiseren).

Houd bij het opstellen van het verbeterplan rekening met de volgende afspraken:

 • het plan bevat een goed overzicht met concrete activiteiten om de situatie
  te verbeteren;
 • de termijn waarbinnen een verbeterde situatie wordt bereikt is 3 maanden
  wanneer de beginsituatie ‘rood’ is en de termijn is 1 jaar wanneer de
  beginsituatie ‘oranje’ is.
 • u houdt bij welke acties zijn uitgevoerd en wat het behaalde eindresultaat
  is, zodat u kunt zien wat er nog te doen is en ook aantoonbaar maakt wat u al
  gedaan heeft.

Risico

Voor wie

Medewerkers die duwen en trekken aan materialen of transportmiddelen, preventiemedewerker.

Hulpmiddel voor

In kaart brengen van de belasting door duwen of trekken.

Aanpak

Verminderde blootstelling.

Soort oplossing

Organisatorische oplossing.

Print dit artikelE-mail dit artikel

Quickscan en verbeterplan Duwen en Trekken (PRAKTIJKVOORBEELD)

Op basis van de tabel in de Quickscan DUWEN-TREKKEN wordt vastgesteld of er sprake is van een ‘groene’, ‘oranje’ of ‘rode' situatie.

Quickscan DUWEN-TREKKEN TG

 1. Bij een score van rood stelt u een verbeterplan op hoe u binnen 3 maanden
  de omstandigheden waarbinnen de handeling wordt uitgevoerd gaat verbeteren. U kunt hiervoor een keuze maken uit de oplossingen in deze Arbocatalogus, waarbij u op de eerste plaats bekijkt of u de belastende handelingen kunt voorkomen (bronaanpak) en pas als dat niet lukt, wijkt u uit naar oplossingen die de belasting kunnen verminderen.
 2. Bij een score oranje stelt u een verbeterplan op hoe u binnen 1 jaar
  de omstandigheden waarbinnen de handeling wordt uitgevoerd gaat verbeteren. Ook hiervoor hanteert u de bronaanpak: eerst bekijken of het risico helemaal voorkomen kan worden en zo niet dan kunt u bekijken of het verminderd kan worden.

De oplossing kan gezocht worden in een combinatie van technische-
(voorzieningen en hulpmiddelen) en organisatorische zaken (afspraken maken met
leverancier, taken verdelen en het werk anders organiseren).

Houd bij het opstellen van het verbeterplan rekening met de volgende afspraken:

 • het plan bevat een goed overzicht met concrete activiteiten om de situatie
  te verbeteren;
 • de termijn waarbinnen een verbeterde situatie wordt bereikt is 3 maanden
  wanneer de beginsituatie ‘rood’ is en de termijn is 1 jaar wanneer de
  beginsituatie ‘oranje’ is.
 • u houdt bij welke acties zijn uitgevoerd en wat het behaalde eindresultaat
  is, zodat u kunt zien wat er nog te doen is en ook aantoonbaar maakt wat u al
  gedaan heeft.

Risico

Voor wie

Medewerkers die duwen en trekken aan materialen of transportmiddelen, preventiemedewerker.

Hulpmiddel voor

In kaart brengen van de belasting door duwen of trekken.

Aanpak

Verminderde blootstelling.

Soort oplossing

Organisatorische oplossing.