Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Fysieke belasting voorlichting en instructie (PRAKTIJKVOORBEELD)

De belasting die het werk met zich mee brengt is sterk afhankelijk van de manier waarop de medewerker het werk doet. daarom moeten medewerkers goed doordrongen zijn van de gevaren die fysieke belasting met zich meebrengt. Daarnaast moeten ze goed geïnformeerd worden over de manier waarop ze zo gezond mogelijk het werk kunnen doen. Dat moet ook praktisch zijn: hoe doen we dat hier.

Aan werknemers die werk doen waarbij sprake is van het handmatig tillen en dragen van lasten of het werken in een ongunstige werkhouding wordt doeltreffend voorlichting en onderricht gegeven over de juiste werkmethoden. De volgende punten zijn hierbij van belang:

 • leg uit wat de gevaren zijn van het handmatig hanteren van lasten en welke gevolgen dat voor betrokkene en werkgever kan hebben;
 • geef praktisch aan welke maatregelen medewerkers kunnen nemen en hoe ze de beschikbare hulpmiddelen moeten gebruiken om deze gevaren zo veel mogelijk te beperken;
 • maak duidelijk dat de werkgever verwacht dat er gebruik gemaakt wordt van alle mogelijkheden om de belasting zo laag als mogelijk te houden;
 • besteed extra aandacht aan de werkhouding: niet draaien met de rug, niet lang in dezelfde houding blijven werken, enzovoorts;
 • besteed ook extra aandacht aan hersteltijd tijdens de werkzaamheden: leer medewerkers enkele seconden een andere houding aannemen (micropauzes), instrueer hen dat 'haast' de grote vijand is;
 • wat de werknemer geacht wordt te doen als deze gezondheidsklachten ervaart.

Voorlichting wordt aangeboden bij indiensttreding en wordt zo veel als nodig herhaald. U maakt een schema welke medewerkers wanneer opnieuw worden geïnstrueerd en houdt bij of medewerkers de instructie ook gevolgd hebben. Zo borgt u dat iedereen op de hoogte is.

Risico

Voor wie

Alle medewerkers die fysiek belastend werk doen en hun leidinggevende.

Hulpmiddel voor

Instructie geven om gezonde werkwijze te stimuleren.

Aanpak

Verminderde blootstelling.

Soort oplossing

Organisatorische oplossing.

Print dit artikelE-mail dit artikel

Fysieke belasting voorlichting en instructie (PRAKTIJKVOORBEELD)

De belasting die het werk met zich mee brengt is sterk afhankelijk van de manier waarop de medewerker het werk doet. daarom moeten medewerkers goed doordrongen zijn van de gevaren die fysieke belasting met zich meebrengt. Daarnaast moeten ze goed geïnformeerd worden over de manier waarop ze zo gezond mogelijk het werk kunnen doen. Dat moet ook praktisch zijn: hoe doen we dat hier.

Aan werknemers die werk doen waarbij sprake is van het handmatig tillen en dragen van lasten of het werken in een ongunstige werkhouding wordt doeltreffend voorlichting en onderricht gegeven over de juiste werkmethoden. De volgende punten zijn hierbij van belang:

 • leg uit wat de gevaren zijn van het handmatig hanteren van lasten en welke gevolgen dat voor betrokkene en werkgever kan hebben;
 • geef praktisch aan welke maatregelen medewerkers kunnen nemen en hoe ze de beschikbare hulpmiddelen moeten gebruiken om deze gevaren zo veel mogelijk te beperken;
 • maak duidelijk dat de werkgever verwacht dat er gebruik gemaakt wordt van alle mogelijkheden om de belasting zo laag als mogelijk te houden;
 • besteed extra aandacht aan de werkhouding: niet draaien met de rug, niet lang in dezelfde houding blijven werken, enzovoorts;
 • besteed ook extra aandacht aan hersteltijd tijdens de werkzaamheden: leer medewerkers enkele seconden een andere houding aannemen (micropauzes), instrueer hen dat 'haast' de grote vijand is;
 • wat de werknemer geacht wordt te doen als deze gezondheidsklachten ervaart.

Voorlichting wordt aangeboden bij indiensttreding en wordt zo veel als nodig herhaald. U maakt een schema welke medewerkers wanneer opnieuw worden geïnstrueerd en houdt bij of medewerkers de instructie ook gevolgd hebben. Zo borgt u dat iedereen op de hoogte is.

Risico

Voor wie

Alle medewerkers die fysiek belastend werk doen en hun leidinggevende.

Hulpmiddel voor

Instructie geven om gezonde werkwijze te stimuleren.

Aanpak

Verminderde blootstelling.

Soort oplossing

Organisatorische oplossing.