Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Vluchtwegen in het magazijn (BRANCHEAFSPRAAK)

Ondanks alle inspanningen om brand en incidenten te voorkomen kunnen er situaties ontstaan waarbij het noodzakelijk is dat alle aanwezigen het pand zo vlug en veilig mogelijk moeten kunnen verlaten. Daarom gelden hiervoor de volgende branche afspraken.

 • Vluchtwegen en nooduitgangen moeten minimaal voldoen aan het Bouwbesluit. Voor bestaande bouw wordt dit in redelijkheid toegepast.
 • Vluchtwegen en nooduitgangen zijn altijd vrij van obstakels.
 • Nooduitgangen kunnen te allen tijde op eenvoudige wijze zonder hulpmiddelen en van binnenuit naar buiten toe worden geopend.
 • De vluchtwegen en nooduitgangen die bij het uitvallen van de verlichting slecht zichtbaar zijn, zijn voorzien van een noodverlichting van minimaal 1 lux op vloerniveau voor de vluchtwegen en 10 lux voor de nooduitgang.
 • De vluchtwegen, de deuren en poorten op het traject van de vluchtwegen en de nooduitgangen zijn gemarkeerd.
 • Voor werkruimten waarin activiteiten plaatsvinden met een verhoogd brandrisico, zijn twee uitgangen vereist. De uitgangen liggen tenminste 5 meter uiteen en bij voorkeur in tegenovergestelde wanden.
 • Als er vaste werkplekken zijn op entresols, verdiepingsvloeren of inpandige ruimtes waar een reëel risico bestaat dat de enige vluchtweg bij noodsituaties geblokkeerd raakt, dan is er een tweede vluchtweg beschikbaar. Vluchtwegen moeten daarnaast voldoen aan eisen uit het Bouwbesluit.
 • Ramen, luiken en dergelijke niet voor normaal gebruik bestemde uitgangen, kunnen een alternatieve gelegenheid tot ontvluchten bieden, mits het verlaten van de ruimte langs die weg gemakkelijk en veilig kan.

Goede praktijken bij deze richtlijn

Print dit artikelE-mail dit artikel

Vluchtwegen in het magazijn (BRANCHEAFSPRAAK)

Ondanks alle inspanningen om brand en incidenten te voorkomen kunnen er situaties ontstaan waarbij het noodzakelijk is dat alle aanwezigen het pand zo vlug en veilig mogelijk moeten kunnen verlaten. Daarom gelden hiervoor de volgende branche afspraken.

 • Vluchtwegen en nooduitgangen moeten minimaal voldoen aan het Bouwbesluit. Voor bestaande bouw wordt dit in redelijkheid toegepast.
 • Vluchtwegen en nooduitgangen zijn altijd vrij van obstakels.
 • Nooduitgangen kunnen te allen tijde op eenvoudige wijze zonder hulpmiddelen en van binnenuit naar buiten toe worden geopend.
 • De vluchtwegen en nooduitgangen die bij het uitvallen van de verlichting slecht zichtbaar zijn, zijn voorzien van een noodverlichting van minimaal 1 lux op vloerniveau voor de vluchtwegen en 10 lux voor de nooduitgang.
 • De vluchtwegen, de deuren en poorten op het traject van de vluchtwegen en de nooduitgangen zijn gemarkeerd.
 • Voor werkruimten waarin activiteiten plaatsvinden met een verhoogd brandrisico, zijn twee uitgangen vereist. De uitgangen liggen tenminste 5 meter uiteen en bij voorkeur in tegenovergestelde wanden.
 • Als er vaste werkplekken zijn op entresols, verdiepingsvloeren of inpandige ruimtes waar een reëel risico bestaat dat de enige vluchtweg bij noodsituaties geblokkeerd raakt, dan is er een tweede vluchtweg beschikbaar. Vluchtwegen moeten daarnaast voldoen aan eisen uit het Bouwbesluit.
 • Ramen, luiken en dergelijke niet voor normaal gebruik bestemde uitgangen, kunnen een alternatieve gelegenheid tot ontvluchten bieden, mits het verlaten van de ruimte langs die weg gemakkelijk en veilig kan.

Goede praktijken bij deze richtlijn