Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Veilig accu laden (BRANCHEAFSPRAAK)

Het laden van accu's brengt verschillende gevaren met zich mee. Elektrische risico's, explosiegevaar en ernstige verwonding door het accuzuur als er met loodaccu’s wordt gewerkt die niet ‘onderhoudsvrij’ zijn. 

Inmiddels zijn er onderhoudsvrije accu’s en ook droge accu’s op de markt die een aantal van de genoemde risico’s niet hebben. Daar waar mogelijk is vervanging van de loodaccu de gewenste maatregel. Loodaccu’s kunnen echter nog niet overal vervangen worden en voor die situaties is het zaak dat doeltreffende maatregelen getroffen worden om de risico’s bij het accu laden en onderhouden van accu’s tegen te gaan. 

Daarom gelden de volgende richtlijnen voor het inrichten van het werk op een acculaadplaats:

 • Accu's en de installatie waarmee deze geladen worden, worden jaarlijks gekeurd door een deskundig persoon of instantie.
 • De acculader is zodanig opgesteld dat aanrijden of beschadiging van de accu of de laadinstallatie en bijbehorende kabels is voorkomen.
 • Alle kabels en stekkers zijn onbeschadigd.
 • Accu's laden gebeurt alleen door aangewezen en geïnstrueerde werknemers.
 • Bij accu's en acculaadinstallaties levert de leverancier een gebruiksaanwijzing. De werkzaamheden met accu's worden conform de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing uitgevoerd.
 • Wanneer met accu's gewerkt wordt, waarbij de dop van de accu wordt afgehaald is er kans op contact met zuur en worden altijd handschoenen en gelaatbescherming gedragen en is een oogspoelmogelijkheid beschikbaar. Als zuur gewogen of zuur toegevoegd wordt, wordt ook een zuurvast schort gedragen.
 • Voor een acculaadstation moet een Explosieveiligheidsdocument (EVD conform ATEX 153) m.b.t. gasontploffingsgevaar worden opgesteld volgens de NPR 7910-1 en de nadere invulling in NPR 3299:2019. Een voorbeeld hiervan vindt u in het Praktijkvoorbeeld ‘Explosieveiligheidsdocument Veilig Acculaden’.
 • De ruimte waar accu's worden geladen is voldoende geventileerd zodat er geen gevaarlijke hoeveelheid explosief gas kan ontstaan. Dit wordt bepaald in het explosieveiligheidsdocument tenminste op het niveau dat is aangegeven in het Praktijkvoorbeeld Explosieveiligheidsdocument.
 • De inrichting van de ruimte waar accu's worden geladen en de ventilatievoorzieningen worden tenminste jaarlijks op goede inrichting en werking gecontroleerd.
 • In een zone van 0,6 meter rondom de accu tijdens laden en ook in een speciale acculaadruimte zijn, afhankelijk van het explosiegevaar de elektrische voorzieningen en gereedschappen explosieveilig uitgevoerd. Open vuur en roken zijn uiteraard verboden.
 • Het acculaadstation is duidelijk afgebakend en er zijn waarschuwingsborden geplaatst die aangeven dat er explosiegevaar kan optreden (symbolen: explosiegevaar en verbod op open vuur en roken).
 • Werkzaamheden in de acculaadruimte worden alleen verricht door aangewezen en geïnstrueerde medewerkers.

Het laden van accu's kan open in het magazijn gebeuren of in een aparte ruimte. In beide gevallen moet aan bovenstaande richtlijnen worden voldaan.

Goede praktijken bij deze richtlijn

Print dit artikelE-mail dit artikel

Veilig accu laden (BRANCHEAFSPRAAK)

Het laden van accu's brengt verschillende gevaren met zich mee. Elektrische risico's, explosiegevaar en ernstige verwonding door het accuzuur als er met loodaccu’s wordt gewerkt die niet ‘onderhoudsvrij’ zijn. 

Inmiddels zijn er onderhoudsvrije accu’s en ook droge accu’s op de markt die een aantal van de genoemde risico’s niet hebben. Daar waar mogelijk is vervanging van de loodaccu de gewenste maatregel. Loodaccu’s kunnen echter nog niet overal vervangen worden en voor die situaties is het zaak dat doeltreffende maatregelen getroffen worden om de risico’s bij het accu laden en onderhouden van accu’s tegen te gaan. 

Daarom gelden de volgende richtlijnen voor het inrichten van het werk op een acculaadplaats:

 • Accu's en de installatie waarmee deze geladen worden, worden jaarlijks gekeurd door een deskundig persoon of instantie.
 • De acculader is zodanig opgesteld dat aanrijden of beschadiging van de accu of de laadinstallatie en bijbehorende kabels is voorkomen.
 • Alle kabels en stekkers zijn onbeschadigd.
 • Accu's laden gebeurt alleen door aangewezen en geïnstrueerde werknemers.
 • Bij accu's en acculaadinstallaties levert de leverancier een gebruiksaanwijzing. De werkzaamheden met accu's worden conform de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing uitgevoerd.
 • Wanneer met accu's gewerkt wordt, waarbij de dop van de accu wordt afgehaald is er kans op contact met zuur en worden altijd handschoenen en gelaatbescherming gedragen en is een oogspoelmogelijkheid beschikbaar. Als zuur gewogen of zuur toegevoegd wordt, wordt ook een zuurvast schort gedragen.
 • Voor een acculaadstation moet een Explosieveiligheidsdocument (EVD conform ATEX 153) m.b.t. gasontploffingsgevaar worden opgesteld volgens de NPR 7910-1 en de nadere invulling in NPR 3299:2019. Een voorbeeld hiervan vindt u in het Praktijkvoorbeeld ‘Explosieveiligheidsdocument Veilig Acculaden’.
 • De ruimte waar accu's worden geladen is voldoende geventileerd zodat er geen gevaarlijke hoeveelheid explosief gas kan ontstaan. Dit wordt bepaald in het explosieveiligheidsdocument tenminste op het niveau dat is aangegeven in het Praktijkvoorbeeld Explosieveiligheidsdocument.
 • De inrichting van de ruimte waar accu's worden geladen en de ventilatievoorzieningen worden tenminste jaarlijks op goede inrichting en werking gecontroleerd.
 • In een zone van 0,6 meter rondom de accu tijdens laden en ook in een speciale acculaadruimte zijn, afhankelijk van het explosiegevaar de elektrische voorzieningen en gereedschappen explosieveilig uitgevoerd. Open vuur en roken zijn uiteraard verboden.
 • Het acculaadstation is duidelijk afgebakend en er zijn waarschuwingsborden geplaatst die aangeven dat er explosiegevaar kan optreden (symbolen: explosiegevaar en verbod op open vuur en roken).
 • Werkzaamheden in de acculaadruimte worden alleen verricht door aangewezen en geïnstrueerde medewerkers.

Het laden van accu's kan open in het magazijn gebeuren of in een aparte ruimte. In beide gevallen moet aan bovenstaande richtlijnen worden voldaan.

Goede praktijken bij deze richtlijn