Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Bordessen afschermen (BRANCHEAFSPRAAK)

Bij bordessen bestaat de mogelijkheid te vallen van hoogte door het ontbreken van deugdelijke en sluitende leuning of hekwerk. Daarnaast kunnen voorwerpen van het bordes gestoten worden en mensen beneden geraakt worden. Daarom gelden de volgende richtlijnen voor het afschermen van bordessen.

Er is sprake van valgevaar bij een 'bordes' als er in de werkruimte een hoogteverschil tussen vloeren is van 1 meter bij nieuwbouw en 1,5 meter of meer bij bestaande bouw. Bij kleinere hoogteverschillen is ook sprake van valgevaar bij een bordes als bij het vallen van materialen, voertuigen of personen gevaar voor ernstige verwonding is.

  • Bordessen zijn rondom voorzien van hekwerk van minimaal 1,0 meter hoogte of een leuningwerk bestaande uit een bovenleuning op minimaal 1,0 meter, een tussenleuning en een schoprand.
  • De verticale tussenruimte tussen de leuningen is niet meer dan 47 cm.
  • De leuningen en het hekwerk zijn voldoende sterk. Ze moeten een minimale verticale punt belasting van 125 kg kunnen hebben en horizontaal minimaal 30 kg (eisen conform NEN-EN 12811-2).
  • Als het hekwerk wordt geopend, bijvoorbeeld op laad- en losplaatsen of tijdens onderhoudswerkzaamheden, dan zijn er voorzieningen aangebracht die toegang van personen tot die werkplek verhinderen en zodoende valgevaar is uitgesloten in alle denkbare werksituaties.

Goede praktijken bij deze richtlijn

Print dit artikelE-mail dit artikel

Meer informatie

Arbo-Informatieblad AI 14 4edruk ‘bedrijfsruimtes’ (Sdu)


Relatie met wet

Arbobesluit art. 3.16


Relatie met RI&E

1.15.2.2

Bordessen afschermen (BRANCHEAFSPRAAK)

Bij bordessen bestaat de mogelijkheid te vallen van hoogte door het ontbreken van deugdelijke en sluitende leuning of hekwerk. Daarnaast kunnen voorwerpen van het bordes gestoten worden en mensen beneden geraakt worden. Daarom gelden de volgende richtlijnen voor het afschermen van bordessen.

Er is sprake van valgevaar bij een 'bordes' als er in de werkruimte een hoogteverschil tussen vloeren is van 1 meter bij nieuwbouw en 1,5 meter of meer bij bestaande bouw. Bij kleinere hoogteverschillen is ook sprake van valgevaar bij een bordes als bij het vallen van materialen, voertuigen of personen gevaar voor ernstige verwonding is.

  • Bordessen zijn rondom voorzien van hekwerk van minimaal 1,0 meter hoogte of een leuningwerk bestaande uit een bovenleuning op minimaal 1,0 meter, een tussenleuning en een schoprand.
  • De verticale tussenruimte tussen de leuningen is niet meer dan 47 cm.
  • De leuningen en het hekwerk zijn voldoende sterk. Ze moeten een minimale verticale punt belasting van 125 kg kunnen hebben en horizontaal minimaal 30 kg (eisen conform NEN-EN 12811-2).
  • Als het hekwerk wordt geopend, bijvoorbeeld op laad- en losplaatsen of tijdens onderhoudswerkzaamheden, dan zijn er voorzieningen aangebracht die toegang van personen tot die werkplek verhinderen en zodoende valgevaar is uitgesloten in alle denkbare werksituaties.

Goede praktijken bij deze richtlijn