Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Werkhoudingen (statische belasting) (BRANCHEAFSPRAAK)

Bij statische belasting gaat het niet om beweging, maar juist het in één stand houden van (delen van) het lichaam. In de Technische Groothandel wordt regelmatig werk verricht waarbij langdurig in een bepaalde werkhouding gewerkt wordt. Als lichaamsdelen vaak langer dan 4 seconden in een bepaalde stand gehouden worden, dan kan dit leiden tot klachten. Niet ieder lichaamsdeel is hier even gevoelig voor en het hangt erg af van de stand van het lichaam of er problemen kunnen ontstaan. Bekijk daarom de manier waarop het werk gedaan wordt om te zien of er situaties zijn waarin het lichaam lang in een belastende stand gehouden wordt. Denk daarbij aan:

- het vasthouden of vastknijpen van voorwerpen (bijvoorbeeld scanapparaat)

- langdurig op één plek staand werken

- langdurig hurken of op de knieën werken

- langdurig het hoofd gedraaid houden

- langdurig schouders/armen hoog houden

Ook bij werk achter het beeldscherm komt statische belasting voor. Hiervoor is een aparte richtlijn beschikbaar.

Brancheafspraken Werkhouding (statisch):

Om schade door statische belasting te voorkomen zijn in de branche de volgende basisafspraken gemaakt:

  • Staand werken: waar dit mogelijk is wordt langdurig op één werkplek stilstaand werken vermeden.
  • Bij stilstaand werken is een stasteun of zitgelegenheid op de werkplek beschikbaar.
  • Gehurkt of knielend werk gedurende meer dan 30 minuten in totaal per werkdag wordt vermeden.

Of een werkhouding tot problemen leidt is lastig te beoordelen. Hierdoor kunnen schadelijke omstandigheden over het hoofd gezien worden. Daarom is op brancheniveau afgesproken dat iedere werkgever jaarlijks bepaalt wat de meest belastende statische werkzaamheden zijn en of er aanvullende maatregelen genomen worden om de situatie te verbeteren. Dit wordt als aanvulling op de RI&E jaarlijks gedaan. Als hulpmiddel om te bepalen of er maatregelen nodig zijn om de belasting te verminderen, kan gebruik gemaakt worden van de 'Quickscan en verbeterplan Werkouding' die in deze Arbocatalogus beschikbaar is of een vergelijkbaar instrument om de risico’s op statische belasting te wegen.

Goede praktijken bij deze richtlijn

Print dit artikelE-mail dit artikel

Werkhoudingen (statische belasting) (BRANCHEAFSPRAAK)

Bij statische belasting gaat het niet om beweging, maar juist het in één stand houden van (delen van) het lichaam. In de Technische Groothandel wordt regelmatig werk verricht waarbij langdurig in een bepaalde werkhouding gewerkt wordt. Als lichaamsdelen vaak langer dan 4 seconden in een bepaalde stand gehouden worden, dan kan dit leiden tot klachten. Niet ieder lichaamsdeel is hier even gevoelig voor en het hangt erg af van de stand van het lichaam of er problemen kunnen ontstaan. Bekijk daarom de manier waarop het werk gedaan wordt om te zien of er situaties zijn waarin het lichaam lang in een belastende stand gehouden wordt. Denk daarbij aan:

- het vasthouden of vastknijpen van voorwerpen (bijvoorbeeld scanapparaat)

- langdurig op één plek staand werken

- langdurig hurken of op de knieën werken

- langdurig het hoofd gedraaid houden

- langdurig schouders/armen hoog houden

Ook bij werk achter het beeldscherm komt statische belasting voor. Hiervoor is een aparte richtlijn beschikbaar.

Brancheafspraken Werkhouding (statisch):

Om schade door statische belasting te voorkomen zijn in de branche de volgende basisafspraken gemaakt:

  • Staand werken: waar dit mogelijk is wordt langdurig op één werkplek stilstaand werken vermeden.
  • Bij stilstaand werken is een stasteun of zitgelegenheid op de werkplek beschikbaar.
  • Gehurkt of knielend werk gedurende meer dan 30 minuten in totaal per werkdag wordt vermeden.

Of een werkhouding tot problemen leidt is lastig te beoordelen. Hierdoor kunnen schadelijke omstandigheden over het hoofd gezien worden. Daarom is op brancheniveau afgesproken dat iedere werkgever jaarlijks bepaalt wat de meest belastende statische werkzaamheden zijn en of er aanvullende maatregelen genomen worden om de situatie te verbeteren. Dit wordt als aanvulling op de RI&E jaarlijks gedaan. Als hulpmiddel om te bepalen of er maatregelen nodig zijn om de belasting te verminderen, kan gebruik gemaakt worden van de 'Quickscan en verbeterplan Werkouding' die in deze Arbocatalogus beschikbaar is of een vergelijkbaar instrument om de risico’s op statische belasting te wegen.

Goede praktijken bij deze richtlijn