Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Tillen en dragen (BRANCHEAFSPRAAK)

Bij veel activiteiten binnen de Technische Groothandel komt tillen en dragen voor. Tillen is het met de handen oppakken, verplaatsen en neerzetten van een last, zonder dat de persoon die tilt zichzelf verplaatst. Onder dragen wordt verstaan het handmatig ondersteunen van een last, waarbij de persoon wel of niet zich verplaatst.

Tillen en dragen van zware lasten kan tot ernstige gezondheidsklachten leiden. Dit is afhankelijk van hoe zwaar en hoe vaak getild wordt respectievelijk hoe lang de last gedragen wordt en ook of dit in een gunstige of ongunstige houding gebeurt.

Ongunstige werkhoudingen, zoals tillen met een gebogen of gedraaide rug, lasten laag van de grond tillen, boven schouderniveau tillen of neerzetten of ver moeten reiken, kunnen leiden tot ernstige klachten aan het lichaam. Ook het zeer regelmatig tillen en dragen van lichtere lasten kan tot klachten leiden.

De ene persoon is sterker dan de andere, maar het uitgangspunt is dat u het werk zo organiseert dat ieder normaal gezond mens het werk zonder schade kan uitvoeren tot aan zijn pensioen.

Lage rugklachten hebben een groot aandeel in de klachten, maar ook nekklachten, schouderklachten, handklachten, polsklachten, heup- en knieklachten, kunnen ontstaan door het (frequent) tillen en dragen van (te zware) lasten in combinatie met ongunstige werkhoudingen.

Brancheafspraken tillen en dragen:

De omstandigheden waarbinnen de til- en draaghandelingen plaatsvinden bepalen voor een deel de lichamelijke belasting van de medewerker. Daarnaast is de manier van werken van de werknemer van invloed. In de branche zijn de volgende afspraken gemaakt:

Voor zover dit mogelijk is wordt vermeden:

 • Het met twee handen tillen van gewichten van meer dan 23 kg als dat meerdere keren per dag voorkomt. 23kg is het maximum wanneer onder ideale omstandigheden getild wordt, anders is het maximumgewicht lager.
 • Het over een afstand van meer dan 5 meter dragen van:
 • Gewichten, met 2 handen gedragen, die meer wegen dan 15 kg.
 • Gewichten, met 1 hand gedragen, die meer wegen dan 10 kg.
 • Gewichten van meer dan 12 kg dragen die lastig vast te pakken zijn, waarbij het lichaam scheef of gedraaid gehouden moet worden om grip te hebben.
 • Gewichten verplaatsen boven schouderhoogte, als het gewicht meer bedraagt dan 4 kg en dit meer dan 2x per minuut voorkomt. Tillen boven 180 cm wordt vermeden.

LET OP: voor zwangere vrouwen gelden andere eisen: maximaal tilgewicht 10 kg gedurende de zwangerschap tot 3 maanden na de bevalling daarnaast: vanaf 20e week 5 kg (maximaal 10x per dag), vanaf de 30e week: 5 kg (maximaal 5x per dag).

 • Alle situaties binnen het bedrijf waar gewichten van meer dan 12 kg met de hand worden gehanteerd, zijn in kaart gebracht als verdiepend onderzoek van de RI&E. Hiervoor kan de quickscan ‘Tillen’ of quickscan ‘Dragen’ uit deze Arbocatalogus toegepast worden of een vergelijkbare methode om de belasting te wegen.
 • Medewerkers die gedurende meer dan 1 uur per dag gewichten hanteren van meer dan 12 kg, ontvangen jaarlijks voorlichting en instructie over de risico’s van tillen en dragen en de juiste werkmethode om de risico’s tegen te gaan.

Goede praktijken bij deze richtlijn

Print dit artikelE-mail dit artikel

Tillen en dragen (BRANCHEAFSPRAAK)

Bij veel activiteiten binnen de Technische Groothandel komt tillen en dragen voor. Tillen is het met de handen oppakken, verplaatsen en neerzetten van een last, zonder dat de persoon die tilt zichzelf verplaatst. Onder dragen wordt verstaan het handmatig ondersteunen van een last, waarbij de persoon wel of niet zich verplaatst.

Tillen en dragen van zware lasten kan tot ernstige gezondheidsklachten leiden. Dit is afhankelijk van hoe zwaar en hoe vaak getild wordt respectievelijk hoe lang de last gedragen wordt en ook of dit in een gunstige of ongunstige houding gebeurt.

Ongunstige werkhoudingen, zoals tillen met een gebogen of gedraaide rug, lasten laag van de grond tillen, boven schouderniveau tillen of neerzetten of ver moeten reiken, kunnen leiden tot ernstige klachten aan het lichaam. Ook het zeer regelmatig tillen en dragen van lichtere lasten kan tot klachten leiden.

De ene persoon is sterker dan de andere, maar het uitgangspunt is dat u het werk zo organiseert dat ieder normaal gezond mens het werk zonder schade kan uitvoeren tot aan zijn pensioen.

Lage rugklachten hebben een groot aandeel in de klachten, maar ook nekklachten, schouderklachten, handklachten, polsklachten, heup- en knieklachten, kunnen ontstaan door het (frequent) tillen en dragen van (te zware) lasten in combinatie met ongunstige werkhoudingen.

Brancheafspraken tillen en dragen:

De omstandigheden waarbinnen de til- en draaghandelingen plaatsvinden bepalen voor een deel de lichamelijke belasting van de medewerker. Daarnaast is de manier van werken van de werknemer van invloed. In de branche zijn de volgende afspraken gemaakt:

Voor zover dit mogelijk is wordt vermeden:

 • Het met twee handen tillen van gewichten van meer dan 23 kg als dat meerdere keren per dag voorkomt. 23kg is het maximum wanneer onder ideale omstandigheden getild wordt, anders is het maximumgewicht lager.
 • Het over een afstand van meer dan 5 meter dragen van:
 • Gewichten, met 2 handen gedragen, die meer wegen dan 15 kg.
 • Gewichten, met 1 hand gedragen, die meer wegen dan 10 kg.
 • Gewichten van meer dan 12 kg dragen die lastig vast te pakken zijn, waarbij het lichaam scheef of gedraaid gehouden moet worden om grip te hebben.
 • Gewichten verplaatsen boven schouderhoogte, als het gewicht meer bedraagt dan 4 kg en dit meer dan 2x per minuut voorkomt. Tillen boven 180 cm wordt vermeden.

LET OP: voor zwangere vrouwen gelden andere eisen: maximaal tilgewicht 10 kg gedurende de zwangerschap tot 3 maanden na de bevalling daarnaast: vanaf 20e week 5 kg (maximaal 10x per dag), vanaf de 30e week: 5 kg (maximaal 5x per dag).

 • Alle situaties binnen het bedrijf waar gewichten van meer dan 12 kg met de hand worden gehanteerd, zijn in kaart gebracht als verdiepend onderzoek van de RI&E. Hiervoor kan de quickscan ‘Tillen’ of quickscan ‘Dragen’ uit deze Arbocatalogus toegepast worden of een vergelijkbare methode om de belasting te wegen.
 • Medewerkers die gedurende meer dan 1 uur per dag gewichten hanteren van meer dan 12 kg, ontvangen jaarlijks voorlichting en instructie over de risico’s van tillen en dragen en de juiste werkmethode om de risico’s tegen te gaan.

Goede praktijken bij deze richtlijn