Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Fysieke Belasting beoordelen

Het is niet eenvoudig om te bepalen of het lichaam te zwaar belast wordt door fysieke inspanning. Optillen en dragen is een bekende veroorzaker van schade aan het lichaam. Maar er zijn ook andere handelingen of stilstaand werk die op den duur klachten kunnen geven door overbelasting.

Hier zijn veel verschillende factoren belangrijk. Binnen de Technische Groothandel is daarom afgesproken dat altijd in kaart gebracht is welke onderdelen van het werk het meest belastend zijn en of hiervoor maatregelen nodig zijn.

Branche-afspraak Technische Groothandel

 • Voor bedrijven die alleen kantoorwerk hebben, is deze brancheafspraak niet van toepassing. Zij passen wel de Quickscan beeldschermwerk toe.
 • Ieder bedrijf maakt een overzicht van de 20 meest fysiek belastende werkzaamheden (aanvullende Risico-inventarisatie en –evaluatie) (bedrijven met minder dan 50 werknemers: 10 meest belastende werkzaamheden). De informatie wordt verzameld volgens de methode die beschreven is in het formulier Formulier Overzichtslijst Fysieke Belasting TG. Let op, als extreme belasting voorkomt is nadere beoordeling niet aan de orde, daar moeten direct maatregelen worden genomen. Om dit te bepalen bekijkt u bijgaand formulier: TG Fysieke Belasting Uiterste GrenzenTG Fysieke belasting uiterste grenzen
 • Ieder jaar wordt in overleg met de OR of Personeelsvertegenwoordiging (PVT) indien aanwezig, en anders met de belanghebbende medewerkers, het overzicht van de twintig of tien meest belastende werkzaamheden opgesteld of bijgewerkt.
 • Voor de meest belastende werkzaamheden wordt in een beheersplan beschreven hoe de belasting wordt verminderd en beheerst, tenzij wordt aangetoond dat deze werkzaamheden qua fysieke belasting al voldoende beheerst zijn. Dit gebeurt (per locatie) voor minimaal:
  • De 3 meest belastende werkzaamheden bij bedrijven met minder dan 15 werknemers;
  • De 5 meest belastende werkzaamheden bij bedrijven van 15 tot 50 werknemers;
  • De 7 meest belastende werkzaamheden voor bedrijven met meer dan 50 tot 100 werknemers.
  • De 10 meest belastende werkzaamheden voor bedrijven met meer dan 100 werknemers.
 • Jaarlijks wordt voor een nieuwe groep van werkzaamheden een beheersplan opgesteld volgens de minimale aantallen die in het vorige lid zijn aangegeven.
 • Het beheersplan legt de werkgever jaarlijks ter instemming aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging voor.

Goede praktijken bij deze richtlijn

Print dit artikelE-mail dit artikel

Fysieke Belasting beoordelen

Het is niet eenvoudig om te bepalen of het lichaam te zwaar belast wordt door fysieke inspanning. Optillen en dragen is een bekende veroorzaker van schade aan het lichaam. Maar er zijn ook andere handelingen of stilstaand werk die op den duur klachten kunnen geven door overbelasting.

Hier zijn veel verschillende factoren belangrijk. Binnen de Technische Groothandel is daarom afgesproken dat altijd in kaart gebracht is welke onderdelen van het werk het meest belastend zijn en of hiervoor maatregelen nodig zijn.

Branche-afspraak Technische Groothandel

 • Voor bedrijven die alleen kantoorwerk hebben, is deze brancheafspraak niet van toepassing. Zij passen wel de Quickscan beeldschermwerk toe.
 • Ieder bedrijf maakt een overzicht van de 20 meest fysiek belastende werkzaamheden (aanvullende Risico-inventarisatie en –evaluatie) (bedrijven met minder dan 50 werknemers: 10 meest belastende werkzaamheden). De informatie wordt verzameld volgens de methode die beschreven is in het formulier Formulier Overzichtslijst Fysieke Belasting TG. Let op, als extreme belasting voorkomt is nadere beoordeling niet aan de orde, daar moeten direct maatregelen worden genomen. Om dit te bepalen bekijkt u bijgaand formulier: TG Fysieke Belasting Uiterste GrenzenTG Fysieke belasting uiterste grenzen
 • Ieder jaar wordt in overleg met de OR of Personeelsvertegenwoordiging (PVT) indien aanwezig, en anders met de belanghebbende medewerkers, het overzicht van de twintig of tien meest belastende werkzaamheden opgesteld of bijgewerkt.
 • Voor de meest belastende werkzaamheden wordt in een beheersplan beschreven hoe de belasting wordt verminderd en beheerst, tenzij wordt aangetoond dat deze werkzaamheden qua fysieke belasting al voldoende beheerst zijn. Dit gebeurt (per locatie) voor minimaal:
  • De 3 meest belastende werkzaamheden bij bedrijven met minder dan 15 werknemers;
  • De 5 meest belastende werkzaamheden bij bedrijven van 15 tot 50 werknemers;
  • De 7 meest belastende werkzaamheden voor bedrijven met meer dan 50 tot 100 werknemers.
  • De 10 meest belastende werkzaamheden voor bedrijven met meer dan 100 werknemers.
 • Jaarlijks wordt voor een nieuwe groep van werkzaamheden een beheersplan opgesteld volgens de minimale aantallen die in het vorige lid zijn aangegeven.
 • Het beheersplan legt de werkgever jaarlijks ter instemming aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging voor.

Goede praktijken bij deze richtlijn