Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Beeldschermwerk (BRANCHEAFSPRAAK)

In de Technische Groothandel wordt veel met computers gewerkt. Het invoeren van orders is soms maar een korte handeling en op zich niet bijzonder belastend, maar als delen van het lichaam langdurig in één houding gehouden worden kan dat wel tot overbelasting leiden als dit niet op een gezonde manier gebeurt. Dat geldt zelfs voor het omhoog houden van de vinger boven de muis. Het lichaam is dan in continue spanning, waardoor vermoeidheid in de spieren kan optreden. Afvalstoffen blijven achter in de spieren waardoor zich zeer ernstige klachten kunnen ontwikkelen.

Gebleken is dat vooral bij werken onder druk dit een risico vormt. Het gaat dus niet alleen om een goede inrichting van de werkplek, maar ook om de manier waarop je het werk uitvoert.

Lees meer hierover in Risico van het beeldschermwerk

Om het werken met beeldschermen in de technische groothandel niet tot problemen te laten leiden zijn de volgende afspraken gemaakt op brancheniveau:

 • Iedere werkplek waar per werkdag meer dan 2 uur achter een beeldscherm wordt gewerkt is ergonomisch goed ingericht (dat geldt dus ook voor beeldschermwerk in het magazijn en bij de TD). Zie hiervoor de Brochure Beeldschermwerk.
 • Werk waarbij langdurig achterelkaar beeldschermwerk wordt gedaan (dus steeds de toetsen of de muis worden bediend of aandachtig op het beeldscherm wordt gekeken), wordt minimaal iedere twee uren onderbroken door een pauze waarbij de persoon minimaal 10 minuten actief in beweging kan komen. Er wordt op een dag maximaal 6 uren beeldschermwerk gedaan.
 • Bij werk dat zeer intensief is omdat er tijdsdruk op zit, wordt ieder uur tenminste voor 5 minuten het beeldschermwerk onderbroken door andere werkzaamheden of een pauze.
 • Bij werken met een laptop of tablet wordt niet meer dan twee uur per dag op het toestel gewerkt, tenzij er een ergonomisch verantwoord los toetsenbord, een muis en een standaard ter beschikking gesteld worden.
 • Voor functies waarbij meer dan 2 uren per dag beeldschermwerk verricht wordt, voert u tenminste 1x per vier jaren een verdiepende RI&E uit met behulp van de quickscan ‘Beeldschermwerk’.
 • Medewerkers die veel (meer dan 2 uur per dag) beeldschermwerk verrichten, krijgen minimaal 1x per 4 jaar een oogonderzoek (gericht op beeldschermwerk) aangeboden en krijgen als dat nodig is een beeldschermbril ter beschikking. De werkgever draagt hiervan de kosten.
 • Als de uitkomst van de beoordeling van de werksituatie met behulp van de quickscan ongunstig is (rood), dan is mogelijk een verdiepend onderzoek nodig door een specialist. Dat geldt ook voor werksituaties waarin beeldscherm-werkers klachten hebben aan hand-arm-schouder apparaat die mogelijk wijzen op RSI. In ieder geval dienen binnen 3 maanden verbeteringen te zijn doorgevoerd om tot een verbeterde (oranje of liefst een groene score) te komen.
 • Als de uitkomst in de tabel ‘oranje‘ is dan wordt dit punt opgenomen in het Plan van Aanpak van de RI&E en worden verbeteringen gezocht om de belasting te verlagen.

Goede praktijken bij deze richtlijn

Print dit artikelE-mail dit artikel

Beeldschermwerk (BRANCHEAFSPRAAK)

In de Technische Groothandel wordt veel met computers gewerkt. Het invoeren van orders is soms maar een korte handeling en op zich niet bijzonder belastend, maar als delen van het lichaam langdurig in één houding gehouden worden kan dat wel tot overbelasting leiden als dit niet op een gezonde manier gebeurt. Dat geldt zelfs voor het omhoog houden van de vinger boven de muis. Het lichaam is dan in continue spanning, waardoor vermoeidheid in de spieren kan optreden. Afvalstoffen blijven achter in de spieren waardoor zich zeer ernstige klachten kunnen ontwikkelen.

Gebleken is dat vooral bij werken onder druk dit een risico vormt. Het gaat dus niet alleen om een goede inrichting van de werkplek, maar ook om de manier waarop je het werk uitvoert.

Lees meer hierover in Risico van het beeldschermwerk

Om het werken met beeldschermen in de technische groothandel niet tot problemen te laten leiden zijn de volgende afspraken gemaakt op brancheniveau:

 • Iedere werkplek waar per werkdag meer dan 2 uur achter een beeldscherm wordt gewerkt is ergonomisch goed ingericht (dat geldt dus ook voor beeldschermwerk in het magazijn en bij de TD). Zie hiervoor de Brochure Beeldschermwerk.
 • Werk waarbij langdurig achterelkaar beeldschermwerk wordt gedaan (dus steeds de toetsen of de muis worden bediend of aandachtig op het beeldscherm wordt gekeken), wordt minimaal iedere twee uren onderbroken door een pauze waarbij de persoon minimaal 10 minuten actief in beweging kan komen. Er wordt op een dag maximaal 6 uren beeldschermwerk gedaan.
 • Bij werk dat zeer intensief is omdat er tijdsdruk op zit, wordt ieder uur tenminste voor 5 minuten het beeldschermwerk onderbroken door andere werkzaamheden of een pauze.
 • Bij werken met een laptop of tablet wordt niet meer dan twee uur per dag op het toestel gewerkt, tenzij er een ergonomisch verantwoord los toetsenbord, een muis en een standaard ter beschikking gesteld worden.
 • Voor functies waarbij meer dan 2 uren per dag beeldschermwerk verricht wordt, voert u tenminste 1x per vier jaren een verdiepende RI&E uit met behulp van de quickscan ‘Beeldschermwerk’.
 • Medewerkers die veel (meer dan 2 uur per dag) beeldschermwerk verrichten, krijgen minimaal 1x per 4 jaar een oogonderzoek (gericht op beeldschermwerk) aangeboden en krijgen als dat nodig is een beeldschermbril ter beschikking. De werkgever draagt hiervan de kosten.
 • Als de uitkomst van de beoordeling van de werksituatie met behulp van de quickscan ongunstig is (rood), dan is mogelijk een verdiepend onderzoek nodig door een specialist. Dat geldt ook voor werksituaties waarin beeldscherm-werkers klachten hebben aan hand-arm-schouder apparaat die mogelijk wijzen op RSI. In ieder geval dienen binnen 3 maanden verbeteringen te zijn doorgevoerd om tot een verbeterde (oranje of liefst een groene score) te komen.
 • Als de uitkomst in de tabel ‘oranje‘ is dan wordt dit punt opgenomen in het Plan van Aanpak van de RI&E en worden verbeteringen gezocht om de belasting te verlagen.

Goede praktijken bij deze richtlijn