Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Instructie en voorlichting over BHV (BRANCHEAFSPRAAK)

Nieuwe medewerkers worden op hun eerste werkdag voldoende geïnformeerd over de wijze waarop de BHV is georganiseerd. De voorlichting aan medewerkers bestaat uit:

  • Wie de BHV-ers zijn op de betreffende vestiging en hoe deze te bereiken
  • Waar de nooduitgangen zijn en waar de verzamelplaats is
  • Wat de werkwijze is om alarm te slaan bij constatering van een calamiteit
  • Wat de procedure is bij oproep tot ontruiming
  • Wijzen op de locatie van vluchtroute-plattegronden en het belang van het bekijken hiervan.

Deze voorlichting gebeurt mondeling en wordt ondersteund met documentatie, zoals een alarmkaart (Wat-te-doen-bij ..), folder, ontruimingsplattegrond of het bedrijfsnoodplan.

Voor medewerkers die direct en indirect een rol hebben bij de BHV-organisatie, zijn duidelijke, korte werkinstructies beschikbaar (als apart onderdeel binnen het BHV-plan). Te denken valt hierbij aan de BHV-ers zelf, de receptie en het management / de leidinggevenden.

Ook voor bezoekers is duidelijk op welke wijze de BHV is georganiseerd. Bezoekers zijn klanten, leveranciers (m.b.t. inkoop), externe chauffeurs en particulieren. Zij worden door hun begeleider (degene met wie ze een afspraak hebben / die de rondleiding verzorgt) mondeling voorgelicht over de algemene veiligheidsvoorschriften, waar de BHV-zaken onderdeel van zijn. Ter aanvulling kan hierbij een folder worden overhandigd, waarop de voorschriften grafisch uitgebeeld zijn (d.m.v. standaard pictogrammen).

Om te voorkomen dat bezoekers tijdens een ontruiming vergeten worden, moeten zij altijd begeleid worden door een vaste medewerker, die bekend is met de noodprocedures en locaties van nooduitgangen. Daarnaast is het aanbevolen om aankomst en vertrek van bezoekers te registreren, indien de aard van de bedrijfsvoering dit vereist (bijvoorbeeld groter kantoor met meerdere afdelingen of distributiefunctie), ten behoeve van controle op aanwezigen op de verzamelplaats.

Goede praktijken bij deze richtlijn

Print dit artikelE-mail dit artikel

Instructie en voorlichting over BHV (BRANCHEAFSPRAAK)

Nieuwe medewerkers worden op hun eerste werkdag voldoende geïnformeerd over de wijze waarop de BHV is georganiseerd. De voorlichting aan medewerkers bestaat uit:

  • Wie de BHV-ers zijn op de betreffende vestiging en hoe deze te bereiken
  • Waar de nooduitgangen zijn en waar de verzamelplaats is
  • Wat de werkwijze is om alarm te slaan bij constatering van een calamiteit
  • Wat de procedure is bij oproep tot ontruiming
  • Wijzen op de locatie van vluchtroute-plattegronden en het belang van het bekijken hiervan.

Deze voorlichting gebeurt mondeling en wordt ondersteund met documentatie, zoals een alarmkaart (Wat-te-doen-bij ..), folder, ontruimingsplattegrond of het bedrijfsnoodplan.

Voor medewerkers die direct en indirect een rol hebben bij de BHV-organisatie, zijn duidelijke, korte werkinstructies beschikbaar (als apart onderdeel binnen het BHV-plan). Te denken valt hierbij aan de BHV-ers zelf, de receptie en het management / de leidinggevenden.

Ook voor bezoekers is duidelijk op welke wijze de BHV is georganiseerd. Bezoekers zijn klanten, leveranciers (m.b.t. inkoop), externe chauffeurs en particulieren. Zij worden door hun begeleider (degene met wie ze een afspraak hebben / die de rondleiding verzorgt) mondeling voorgelicht over de algemene veiligheidsvoorschriften, waar de BHV-zaken onderdeel van zijn. Ter aanvulling kan hierbij een folder worden overhandigd, waarop de voorschriften grafisch uitgebeeld zijn (d.m.v. standaard pictogrammen).

Om te voorkomen dat bezoekers tijdens een ontruiming vergeten worden, moeten zij altijd begeleid worden door een vaste medewerker, die bekend is met de noodprocedures en locaties van nooduitgangen. Daarnaast is het aanbevolen om aankomst en vertrek van bezoekers te registreren, indien de aard van de bedrijfsvoering dit vereist (bijvoorbeeld groter kantoor met meerdere afdelingen of distributiefunctie), ten behoeve van controle op aanwezigen op de verzamelplaats.

Goede praktijken bij deze richtlijn