Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Stellingbeoordelaar !!! (PRAKTIJKVOORBEELD/AFSPRAAK)

Stellingen worden na montage beoordeeld op veiligheid voordat ze in gebruik genomen worden. Daarna moeten ze veilig gebruikt worden (op een juiste manier beladen, niet beschadigen). Hier dient controle op gepleegd te worden. Wat er nodig is om risico's op dit gebied te voorkomen is voor iedere situatie anders. Daarom zult u in uw eigen bedrijf keuzes maken in de manier waarop de controle op stellingen plaatsvindt. Onderstaand treft u een leidraad aan om te waarborgen dat de controles met voldoende deskundigheid gebeuren. We maken daarbij onderscheid in:

 • A. Dagelijkse controle door gebruikers: iedere gebruiker wordt voorgelicht over een juiste wijze van beladen van de stelling en het onmiddellijk bij de chef melden van schade of onveilige situaties.
 • B. Periodieke inspectie door een aangewezen stellingbeoordeelaar: deze beoordeelt of er geen beschadigingen zijn, ordelijk gestapeld wordt, geen slechte pallets gebruikt worden, de maximale belasting niet overschreden wordt.
 • C. In gebruik name keuring door deskundige: het vóór ingebruikname beoordelen of controleren of stellingen op een juiste wijze zijn opgebouwd.
 • D. Jaarlijkse keuring: het beoordelen of controleren of stellingen nog aan alle eisen voldoen en zodoende veilig gebruikt kunnen worden.

Voor de niveaus A t/m D geldt het volgende wat betreft kennis en kunde:

A: medewerkers die in de stellingen werken zijn minimaal geïnstrueerd over: risico's bij verkeerde belading, overbelasting of beschadiging van stellingen. Plicht om schade of onveilige situaties direct te melden bij de leidinggevende.

B: Personen die minimaal 1x per kwartaal inspectie uitvoeren zijn in de regel interne medewerkers die zijn aangewezen om deze taak te vervullen. Zij inspecteren de stelling op de relevante aandachtspunten (aan de hand van een aandachtspuntenlijst/checklist). Zij hebben geen speciale opleiding, maar hebben wel instructie en informatie gehad over veilige stellingen en de beoordelingspunten (kennis van NPR 5055-1:2009 nl).

C: Beoordelen voor ingebruikname kan gebeuren door deskundigen van of namens de leverancier van de stellingen. De keuring dient minimaal te voldoen aan de eisen die genoemd zijn in de norm NEN-EN 15635. De partij die de keuring uitvoert levert een verklaring of certificaat.

D: Jaarlijkse keuring kan worden uitgevoerd door een onafhankelijke interne of externe technicus met vereiste kennis van de specifieke constructieve- en montage- aspecten en gebruiksveiligheid van de te inspecteren stelling (NEN-EN 15635). De partij die de keuring uitvoert levert een verklaring of certificaat.

Voor periodieke controle van stellingen op aanrijschade aan stellingen kan het onderstaande classificatiesysteem worden toegepast (gebaseerd op : NEN-EN 15635:2008, FEM 10.2.04).

 • bij groen is er relatief weinig risico op instorting en mag er nog worden doorgewerkt;
 • oranje betekent dat er zo snel mogelijk actie moet worden ondernomen, maar dat er nog wel mag worden gewerkt;
 • rood betekent dat de stelling onmiddellijk moet worden ontruimd en dat deze gerepareerd moet worden, omdat er instortingsgevaar dreigt.

Groen

Oranje

Rood

Diepterichting

< 3 mm

3 tot 6 mm

> 6 mm

Langsrichting

< 5 mm

5 tot 10 mm

> 10 mm

Boorschoor

< 10 mm

10 tot 20 mm

> 20 mm


Print dit artikelE-mail dit artikel

Stellingbeoordelaar !!! (PRAKTIJKVOORBEELD/AFSPRAAK)

Stellingen worden na montage beoordeeld op veiligheid voordat ze in gebruik genomen worden. Daarna moeten ze veilig gebruikt worden (op een juiste manier beladen, niet beschadigen). Hier dient controle op gepleegd te worden. Wat er nodig is om risico's op dit gebied te voorkomen is voor iedere situatie anders. Daarom zult u in uw eigen bedrijf keuzes maken in de manier waarop de controle op stellingen plaatsvindt. Onderstaand treft u een leidraad aan om te waarborgen dat de controles met voldoende deskundigheid gebeuren. We maken daarbij onderscheid in:

 • A. Dagelijkse controle door gebruikers: iedere gebruiker wordt voorgelicht over een juiste wijze van beladen van de stelling en het onmiddellijk bij de chef melden van schade of onveilige situaties.
 • B. Periodieke inspectie door een aangewezen stellingbeoordeelaar: deze beoordeelt of er geen beschadigingen zijn, ordelijk gestapeld wordt, geen slechte pallets gebruikt worden, de maximale belasting niet overschreden wordt.
 • C. In gebruik name keuring door deskundige: het vóór ingebruikname beoordelen of controleren of stellingen op een juiste wijze zijn opgebouwd.
 • D. Jaarlijkse keuring: het beoordelen of controleren of stellingen nog aan alle eisen voldoen en zodoende veilig gebruikt kunnen worden.

Voor de niveaus A t/m D geldt het volgende wat betreft kennis en kunde:

A: medewerkers die in de stellingen werken zijn minimaal geïnstrueerd over: risico's bij verkeerde belading, overbelasting of beschadiging van stellingen. Plicht om schade of onveilige situaties direct te melden bij de leidinggevende.

B: Personen die minimaal 1x per kwartaal inspectie uitvoeren zijn in de regel interne medewerkers die zijn aangewezen om deze taak te vervullen. Zij inspecteren de stelling op de relevante aandachtspunten (aan de hand van een aandachtspuntenlijst/checklist). Zij hebben geen speciale opleiding, maar hebben wel instructie en informatie gehad over veilige stellingen en de beoordelingspunten (kennis van NPR 5055-1:2009 nl).

C: Beoordelen voor ingebruikname kan gebeuren door deskundigen van of namens de leverancier van de stellingen. De keuring dient minimaal te voldoen aan de eisen die genoemd zijn in de norm NEN-EN 15635. De partij die de keuring uitvoert levert een verklaring of certificaat.

D: Jaarlijkse keuring kan worden uitgevoerd door een onafhankelijke interne of externe technicus met vereiste kennis van de specifieke constructieve- en montage- aspecten en gebruiksveiligheid van de te inspecteren stelling (NEN-EN 15635). De partij die de keuring uitvoert levert een verklaring of certificaat.

Voor periodieke controle van stellingen op aanrijschade aan stellingen kan het onderstaande classificatiesysteem worden toegepast (gebaseerd op : NEN-EN 15635:2008, FEM 10.2.04).

 • bij groen is er relatief weinig risico op instorting en mag er nog worden doorgewerkt;
 • oranje betekent dat er zo snel mogelijk actie moet worden ondernomen, maar dat er nog wel mag worden gewerkt;
 • rood betekent dat de stelling onmiddellijk moet worden ontruimd en dat deze gerepareerd moet worden, omdat er instortingsgevaar dreigt.

Groen

Oranje

Rood

Diepterichting

< 3 mm

3 tot 6 mm

> 6 mm

Langsrichting

< 5 mm

5 tot 10 mm

> 10 mm

Boorschoor

< 10 mm

10 tot 20 mm

> 20 mm