Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Stellingbeoordelaar !!! (PRAKTIJKVOORBEELD/AFSPRAAK)

Stellingen worden na montage beoordeeld op veiligheid voordat ze in gebruik genomen worden. Daarna moeten ze veilig gebruikt worden (op een juiste manier beladen, niet beschadigen). Hier dient controle op gepleegd te worden. Wat er nodig is om risico's op dit gebied te voorkomen is voor iedere situaties anders. Daarom zult u in uw eigen bedrijf keuzes maken in de manier waarop de controle op stellingen plaatsvindt. Onderstaand treft u een leidraad aan om te waarborgen dat de controles met voldoende deskundigheid gebeuren.

We maken daarbij onderscheid in:

 • A. Dagelijkse controle door gebruikers: iedere gebruiker wordt voorgelicht over een juiste wijze van beladen van de stelling en het onmiddellijk bij de chef melden van schade of onveilige situaties.
 • B. Periodieke inspectie door een aangewezen stellingcontroleur: deze beoordeelt bijvoorbeeld maandelijks of er geen beschadigingen zijn, ordelijk gestapeld wordt, geen slechte pallets gebruikt worden, de maximale belasting niet overschreden wordt.
 • C. In gebruik name keuring door deskundige: het vóór in gebruikname beoordelen of controleren of stellingen op een juiste wijze zijn opgebouwd.
 • D. Jaarlijkse keuring: het beoordelen of controleren of stellingen nog aan alle eisen voldoen en zodoende veilig gebruikt kunnen worden.

Voor de niveau's A t/m D geldt het volgende wat betreft kennis en kunde:

A: medewerkers die in de stellingen werken zijn minimaal geïnstrueerd over: risico's bij verkeerde belading, overbelasting of beschadiging van stellingen. Plicht om schade of onveilige situaties direct te melden bij de leidinggevende.

B: Personen die de maandelijkse inspectie uitvoeren zijn in de regel interne medewerkers die zijn aangewezen om deze taak te vervullen. Zij gebruiken daarbij een checklist om eventuele tekortkomingen op te sporen en leggen de beoordeling vast. Zij hebben geen speciale opleiding, maar hebben wel instructie en informatie gehad over veilige stellingen.

C: Beoordelen voor in gebruik name kan gebeuren door deskundigen van of namens de leverancier van de stellingen. De keuring dient te voldoen aan de norm NPR 5055.

D: Jaarlijkse inspectie kan worden uitgevoerd door een onafhankelijke interne of externe technicus met vereiste kennis van de specifieke constructieve- en montage- aspecten en gebruiksveiligheid van de te inspecteren stelling.

Voor maandelijkse controle van stellingen op aanrijschade aan stellingen kan het classificatiesysteem Europese richtlijn FEM 10.2.04 worden toegepast:

 • bij groen is er relatief weinig risico op instorting en mag er nog worden doorgewerkt;
 • oranje betekent dat er zo snel mogelijk actie moet worden ondernomen, maar dat er nog wel mag worden gewerkt;
 • rood betekent dat de stelling onmiddellijk moet worden ontruimd en dat deze gerepareerd moet worden, omdat er instortingsgevaar dreigt.
Groen Oranje Rood
Diepterichting < 3 mm 3 tot 6 mm > 6 mm
Langsrichting < 5 mm 5 tot 10 mm > 10 mm
Boorschoor < 10 mm 10 tot 20 mm > 20 mm

Risico

Voor wie

Medewerkers belast met beoordelen van stellingveiligheid.

Hulpmiddel voor

Bepalen wie aangewezen wordt om stellingen te beoordelen.

Aanpak

Verminderde blootstelling.

Soort oplossing

Organisatorische oplossing.

Print dit artikelE-mail dit artikel

Stellingbeoordelaar !!! (PRAKTIJKVOORBEELD/AFSPRAAK)

Stellingen worden na montage beoordeeld op veiligheid voordat ze in gebruik genomen worden. Daarna moeten ze veilig gebruikt worden (op een juiste manier beladen, niet beschadigen). Hier dient controle op gepleegd te worden. Wat er nodig is om risico's op dit gebied te voorkomen is voor iedere situaties anders. Daarom zult u in uw eigen bedrijf keuzes maken in de manier waarop de controle op stellingen plaatsvindt. Onderstaand treft u een leidraad aan om te waarborgen dat de controles met voldoende deskundigheid gebeuren.

We maken daarbij onderscheid in:

 • A. Dagelijkse controle door gebruikers: iedere gebruiker wordt voorgelicht over een juiste wijze van beladen van de stelling en het onmiddellijk bij de chef melden van schade of onveilige situaties.
 • B. Periodieke inspectie door een aangewezen stellingcontroleur: deze beoordeelt bijvoorbeeld maandelijks of er geen beschadigingen zijn, ordelijk gestapeld wordt, geen slechte pallets gebruikt worden, de maximale belasting niet overschreden wordt.
 • C. In gebruik name keuring door deskundige: het vóór in gebruikname beoordelen of controleren of stellingen op een juiste wijze zijn opgebouwd.
 • D. Jaarlijkse keuring: het beoordelen of controleren of stellingen nog aan alle eisen voldoen en zodoende veilig gebruikt kunnen worden.

Voor de niveau's A t/m D geldt het volgende wat betreft kennis en kunde:

A: medewerkers die in de stellingen werken zijn minimaal geïnstrueerd over: risico's bij verkeerde belading, overbelasting of beschadiging van stellingen. Plicht om schade of onveilige situaties direct te melden bij de leidinggevende.

B: Personen die de maandelijkse inspectie uitvoeren zijn in de regel interne medewerkers die zijn aangewezen om deze taak te vervullen. Zij gebruiken daarbij een checklist om eventuele tekortkomingen op te sporen en leggen de beoordeling vast. Zij hebben geen speciale opleiding, maar hebben wel instructie en informatie gehad over veilige stellingen.

C: Beoordelen voor in gebruik name kan gebeuren door deskundigen van of namens de leverancier van de stellingen. De keuring dient te voldoen aan de norm NPR 5055.

D: Jaarlijkse inspectie kan worden uitgevoerd door een onafhankelijke interne of externe technicus met vereiste kennis van de specifieke constructieve- en montage- aspecten en gebruiksveiligheid van de te inspecteren stelling.

Voor maandelijkse controle van stellingen op aanrijschade aan stellingen kan het classificatiesysteem Europese richtlijn FEM 10.2.04 worden toegepast:

 • bij groen is er relatief weinig risico op instorting en mag er nog worden doorgewerkt;
 • oranje betekent dat er zo snel mogelijk actie moet worden ondernomen, maar dat er nog wel mag worden gewerkt;
 • rood betekent dat de stelling onmiddellijk moet worden ontruimd en dat deze gerepareerd moet worden, omdat er instortingsgevaar dreigt.
Groen Oranje Rood
Diepterichting < 3 mm 3 tot 6 mm > 6 mm
Langsrichting < 5 mm 5 tot 10 mm > 10 mm
Boorschoor < 10 mm 10 tot 20 mm > 20 mm

Risico

Voor wie

Medewerkers belast met beoordelen van stellingveiligheid.

Hulpmiddel voor

Bepalen wie aangewezen wordt om stellingen te beoordelen.

Aanpak

Verminderde blootstelling.

Soort oplossing

Organisatorische oplossing.