Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Borging veilig werken bij draaiende machines en installaties (PRAKTIJKVOORBEELD)

In de basis worden alle machines en installaties zodanig gebouwd dat risico-volle onderdelen volledig zijn afgeschermd (zie hiervoor de deelcatalogus machineveiligheid (nog in ontwikkeling)). Als het niet mogelijk is om machines en installaties volledig veilig te maken, dan worden de plaatsen waar gevaren zijn afgeschermd c.q. onbereikbaar gemaakt voor onbevoegden.

Automatische installaties zoals transportsystemen, verpakkingsinstallaties en robots zijn afgeschermd met hekwerk, zodat geen onbevoegden in de buurt kunnen komen van bewegende delen. Soms moet daar onderhoud gepleegd worden of moeten er storingen/verstoppingen opgelost worden. Dan worden hekken geopend of weggehaald of erger medewerkers gaan op creatieve wijze de beveiliging omzeilen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Op de eerste plaats moet getracht worden alle gevaarlijke plaatsen doeltreffend af te schermen. Beveiligingen en hekwerken moeten zodanig geconstrueerd zijn dat deze niet gemakkelijk weg te halen of te omzeilen zijn. Moet toch in de nabijheid van gevaarlijke plaatsen worden gewerkt, dan zijn strikte afspraken nodig wie bevoegd is om op die gevaarlijke werkplekken te werken en installaties en beveiligingen uit te zetten en weer op te starten (zie ook Procedure veilig onderhoud aan machines).

Om dit goed te laten werken moeten medewerkers de afspraken kennen en er van doordrongen zijn dat iedereen zich aan deze afspraken moet houden. Dit wordt bereikt door voorlichting en instructie, bijvoorbeeld in de vorm van een toolbox, goed toezicht en discpline van het technisch personeel. Dit geldt ook voor ingehuurd personeel of externe firma's. Een voorbeeld van een toolbox treft u aan in onderstaand document (opent in nieuw venster).

Toolbox werken nabij draaiende installaties

Risico

Voor wie

Chef technische dienst, magazijnchef.

Hulpmiddel voor

Voorlichting en instructie voorkomen omzeilen beveiliging draaiende installaties.

Aanpak

Verminderde blootstelling.

Soort oplossing

Organisatorische oplossing.

Print dit artikelE-mail dit artikel

Borging veilig werken bij draaiende machines en installaties (PRAKTIJKVOORBEELD)

In de basis worden alle machines en installaties zodanig gebouwd dat risico-volle onderdelen volledig zijn afgeschermd (zie hiervoor de deelcatalogus machineveiligheid (nog in ontwikkeling)). Als het niet mogelijk is om machines en installaties volledig veilig te maken, dan worden de plaatsen waar gevaren zijn afgeschermd c.q. onbereikbaar gemaakt voor onbevoegden.

Automatische installaties zoals transportsystemen, verpakkingsinstallaties en robots zijn afgeschermd met hekwerk, zodat geen onbevoegden in de buurt kunnen komen van bewegende delen. Soms moet daar onderhoud gepleegd worden of moeten er storingen/verstoppingen opgelost worden. Dan worden hekken geopend of weggehaald of erger medewerkers gaan op creatieve wijze de beveiliging omzeilen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Op de eerste plaats moet getracht worden alle gevaarlijke plaatsen doeltreffend af te schermen. Beveiligingen en hekwerken moeten zodanig geconstrueerd zijn dat deze niet gemakkelijk weg te halen of te omzeilen zijn. Moet toch in de nabijheid van gevaarlijke plaatsen worden gewerkt, dan zijn strikte afspraken nodig wie bevoegd is om op die gevaarlijke werkplekken te werken en installaties en beveiligingen uit te zetten en weer op te starten (zie ook Procedure veilig onderhoud aan machines).

Om dit goed te laten werken moeten medewerkers de afspraken kennen en er van doordrongen zijn dat iedereen zich aan deze afspraken moet houden. Dit wordt bereikt door voorlichting en instructie, bijvoorbeeld in de vorm van een toolbox, goed toezicht en discpline van het technisch personeel. Dit geldt ook voor ingehuurd personeel of externe firma's. Een voorbeeld van een toolbox treft u aan in onderstaand document (opent in nieuw venster).

Toolbox werken nabij draaiende installaties

Risico

Voor wie

Chef technische dienst, magazijnchef.

Hulpmiddel voor

Voorlichting en instructie voorkomen omzeilen beveiliging draaiende installaties.

Aanpak

Verminderde blootstelling.

Soort oplossing

Organisatorische oplossing.