Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

BHV bij alleenwerken (PRAKTIJKVOORBEELD)

Het streven is dat iedere medewerker die in nood raakt door een ongeval of ziekte, zo snel mogelijk hulp krijgt van een BHV-er, totdat er professionele hulp geboden wordt. Sommige medewerkers werken op plaatsen of op momenten van de dag waar ze afgezonderd van anderen aan het werk zijn. Als zij in nood raken wordt dit niet onmiddellijk opgemerkt. In de RI&E worden deze situaties als een risico gesignaleerd. Daarna is de vraag welke maatregelen te treffen zijn om de risico's voor deze medewerkers tegen te gaan en als dat niet mogelijk is, hoe hen te voorzien van hulp in noodsituaties?

Hierbij zijn de volgende maatregelen te overwegen:

  • bekijk of het mogelijk is om alleen werken, buiten het zicht van anderen, te voorkomen;
  • bekijk of het mogelijk is om in de directe omgeving derden die omstander zijn te betrekken in de BHV. Bijvoorbeeld door afspraken te maken met de opdrachtgevers of buren;
  • breng camerabewaking aan op werkplekken die buiten het zicht van anderen gelegen zijn;
  • voorzie medewerkers van een alarmmogelijkheid waarop snel hulp wordt ingeschakeld. Dit kan in de vorm van een op het lichaam gedragen alarmknop eventueel met een automatische alarmering als de persoon in kwestie zelf niet meer in staat is alarm te geven. Een voorbeeld daarvan is een zgn. 'man-down' alarm: als iemand onwel wordt of om andere reden te lang in horizontale positie blijft, dan geeft dit aparaat via een telefoonverbinding alarm en wordt getracht contact te leggen. Lukt dit niet, dan kan hulp gestuurd worden. Uiteraard is dit kostbaar vanwege de telefoonverbinding en met name het abonnement op de alarmdienst die er achter geschakeld wordt;
  • maak afspraken over het op vaste tijdstippen melden door medewerkers die solitair werken. Zij melden bijvoorbeeld ieder half uur aan een achterwacht waar ze zijn of melden zich bij aankomst en vertrek van de bezoekadressen.

De noodzaak en de zwaarte van de maatregelen hangt af van de mate waarin de medewerkers risico's lopen. Doen zij werkzaamheden met machines, hijsen en heffen op afgezonderde werkplekken of bijvoorbeeld in de nacht, dan is dit risico natuurlijk groter dan de verkoper die overdag diverse adressen bezoekt.

Voor alle bewaking en alarmering geldt dat deze ook voortdurend bemand moet zijn en ook feitelijke hulp binnen korte tijd kan regelen.

Uiteraard geldt dat medewerkers die tot de risicogroep behoren worden voorgelicht en geïnstrueerd over hoe te handelen wanneer zij alleenwerk doen.

Risico

Voor wie

Medewerkers die alleen werken buiten het zicht van anderen.

Hulpmiddel voor

Waarborgen dat snel hulp geboden wordt als alleenwerkers in nood raken.

Aanpak

Verminderde blootstelling.

Soort oplossing

Organisatorische oplossing.

Print dit artikelE-mail dit artikel

BHV bij alleenwerken (PRAKTIJKVOORBEELD)

Het streven is dat iedere medewerker die in nood raakt door een ongeval of ziekte, zo snel mogelijk hulp krijgt van een BHV-er, totdat er professionele hulp geboden wordt. Sommige medewerkers werken op plaatsen of op momenten van de dag waar ze afgezonderd van anderen aan het werk zijn. Als zij in nood raken wordt dit niet onmiddellijk opgemerkt. In de RI&E worden deze situaties als een risico gesignaleerd. Daarna is de vraag welke maatregelen te treffen zijn om de risico's voor deze medewerkers tegen te gaan en als dat niet mogelijk is, hoe hen te voorzien van hulp in noodsituaties?

Hierbij zijn de volgende maatregelen te overwegen:

  • bekijk of het mogelijk is om alleen werken, buiten het zicht van anderen, te voorkomen;
  • bekijk of het mogelijk is om in de directe omgeving derden die omstander zijn te betrekken in de BHV. Bijvoorbeeld door afspraken te maken met de opdrachtgevers of buren;
  • breng camerabewaking aan op werkplekken die buiten het zicht van anderen gelegen zijn;
  • voorzie medewerkers van een alarmmogelijkheid waarop snel hulp wordt ingeschakeld. Dit kan in de vorm van een op het lichaam gedragen alarmknop eventueel met een automatische alarmering als de persoon in kwestie zelf niet meer in staat is alarm te geven. Een voorbeeld daarvan is een zgn. 'man-down' alarm: als iemand onwel wordt of om andere reden te lang in horizontale positie blijft, dan geeft dit aparaat via een telefoonverbinding alarm en wordt getracht contact te leggen. Lukt dit niet, dan kan hulp gestuurd worden. Uiteraard is dit kostbaar vanwege de telefoonverbinding en met name het abonnement op de alarmdienst die er achter geschakeld wordt;
  • maak afspraken over het op vaste tijdstippen melden door medewerkers die solitair werken. Zij melden bijvoorbeeld ieder half uur aan een achterwacht waar ze zijn of melden zich bij aankomst en vertrek van de bezoekadressen.

De noodzaak en de zwaarte van de maatregelen hangt af van de mate waarin de medewerkers risico's lopen. Doen zij werkzaamheden met machines, hijsen en heffen op afgezonderde werkplekken of bijvoorbeeld in de nacht, dan is dit risico natuurlijk groter dan de verkoper die overdag diverse adressen bezoekt.

Voor alle bewaking en alarmering geldt dat deze ook voortdurend bemand moet zijn en ook feitelijke hulp binnen korte tijd kan regelen.

Uiteraard geldt dat medewerkers die tot de risicogroep behoren worden voorgelicht en geïnstrueerd over hoe te handelen wanneer zij alleenwerk doen.

Risico

Voor wie

Medewerkers die alleen werken buiten het zicht van anderen.

Hulpmiddel voor

Waarborgen dat snel hulp geboden wordt als alleenwerkers in nood raken.

Aanpak

Verminderde blootstelling.

Soort oplossing

Organisatorische oplossing.